Publicerad: 8 september 2016

Om testundersökningen

Undersökningen kommer att genomföras mellan den 12 oktober och 11 december 2015. 60 kommuner har anmält att de vill delta.

Varje kommun bestämmer själv när under tidsperioden som undersökningen genomförs.

Enkäterna finns både med och utan bildstöd (pictogram), i pappersform och som webbenkät genom samarbete med Neonova om enkätverktyget Pict-O-Stat. Enkäterna finnas på svenska, engelska, finska och arabiska. Vi vet att det finns önskemål om fler språk, men har beslutat att avgränsa oss till dessa i testundersökningen.

Instruktion för genomförandet

Handledning i Pict-O-Stat (PDF, öppnas i nytt fönster)

Beräkningsstöd för svarsfrekvens

Webbenkätverktyget Pict-O-Stat underlättar för både brukare och kommuner

Vi har valt att erbjuda kommunerna att använda det webbaserade enkätverktyget för att så många som möjligt, oavsett funktionsnedsättning, ska kunna svara på frågorna i undersökningen. Det är kostnadsfritt för kommunerna att använda Pict-O-Stat för testundersökningen.

De kommuner som genomför undersökningen med pappersenkäter ska rapportera sitt sammanställda resultat till SKL senast den 15 januari 2016. För de kommuner som använder Pict-O-Stat sammanställs resultatet automatiskt i verktyget.

Introduktionsutbildningar i Pict-O-Stat har hållits vid två tillfällen i oktober och november med deltagare i Stockholm eller via webben. Intresset för verktyget är stort och ett 30-tal kommuner har användarkonton för verktyget.

Den 11 december hålls en workshop av SKL och Neonova i Stockholm via webb för att följa upp hur kommuner som använt verktyget för undersökningen tycker att det fungerat, om man vill använda verktyget även för nästa års undersökning och hur det i så fall kan förbättras och utvecklas.

Anmälan till uppföljningsworkshop 11 december

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!