Publicerad: 28 april 2020

Brukarundersökning funktionshinder 2015

Under 2015 testade cirka 50 kommuner en brukarundersökning inom boende, daglig verksamhet och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning.

Erfarenheterna från testundersökningen låg till grund för den brukarundersökning som genomförs 2016.

Varje kommun bestämde i vilken omfattning man ville vara med och inom vilket/vilka verksamhetsområden, så det varierade från enstaka enheter till näst intill en totalundersökning i vissa kommuner.

30 kommuner valde att använda webbenkätverktyget Pict-O-Stat, och strax över 20 kommuner har genomfört undersökningen med hjälp av pappersenkäter. Runt 1600 brukare har svarat på enkäterna med hjälp av Pict-O-Stat.

De kommuner som deltog har tagit del av resultatet från undersökningen, men resultatet kommer inte att publiceras eftersom det är en testomgång. Däremot hoppas vi kunna publicera resultaten från höstens undersökning i kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) i januari 2017.

Utvärdering våren 2016

Under våren 2016 har testomgången utvärderats för att förbättra och utveckla undersökningen. Pia Käcker, forskare vid Linköpings universitet och PUFF-enheten i Norrköpings kommun, har gjort intervjuer med brukare som deltagit i undersökningen - en viktig del av utvärderingen som ligger till grund för det fortsatta arbetet med undersökningen.

I mars hölls en workshop, där deltagande kommuner fick möjlighet att tillsammans utvärdera och diskutera frågor och genomförande av undersökningen. Diskussioner har även förts med Socialstyrelsens enhet för öppna jämförelser inom socialtjänsten och en referensgrupp med expert, för att fånga upp även deras synpunkter och förslag till förbättringar. Nu pågår ett internt arbete på med att se över information, instruktioner och frågor utifrån den samlade utvärderingen.

Rapport från fokusgrupper (PDF, nytt fönster)

Enkäterna 2015

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!