Publicerad: 13 mars 2020

Brukarundersökning funktionshinderområdet 2019

Undersökningen visar bland annat att de flesta av brukarna är positiva till det stöd de får och känner sig trygga i sitt boende.

Brukarundersökning inom funktionshinderområdet (PDF, nytt fönster)

Brukarundersökning inom funktionshinderområdet (PPT, nytt fönster)

Under hösten 2019 genomfördes den årliga nationella brukarundersökningen inom funktionshinderområdet. Undersökningen omfattar sju insatser:

 • Daglig verksamhet LSS
 • Sysselsättning SoL
 • Gruppbostad LSS
 • Servicebostad LSS
 • Bostad med särskild service SoL
 • Boendestöd SoL
 • Personlig assistans LSS och SFB.

Frågorna till brukarna berör bland annat trygghet, självbestämmande och kommunikation.

Undersökningen genomfördes från den 1 september till den 31 oktober 2019 av kommuner och privata aktörer. 151 kommuner deltog i undersökningen och drygt 26 000 brukarsvar kom in.

Svarsfrekvensen för undersökningen är 57 procent, men varierar mellan de olika insatserna, med högst svarsfrekvens för daglig verksamhet (63 procent) och lägst för personlig assistans (42 procent).

Resultaten i korthet

82 procent av kvinnorna och 84 procent av männen trivs med insatserna de får. Liksom tidigare år känner sig kvinnor i större utsträckning än män otrygga eller rädda. Detta gäller framför allt i boenden inom socialpsykiatrin och servicebostad enligt LSS. 61 procent av kvinnorna i bostad med särskild service (SoL) känner sig trygga med personalen, jämfört med 74 procent av männen i samma grupp.

Män som har personlig assistans är över lag mest positiva till sitt stöd. 94 procent av dem tycker att de alltid får den hjälp de vill ha. För kvinnor rör de mest positiva svaren om personalen bryr sig om en inom boendestöd, där 92 procent svarar att så är fallet.

Se din kommuns resultat i Kolada

All statistik som hör till Öppna jämförelser finns i verktyget Jämföraren i webbtjänsten Kolada. Klicka på länken nedan och skriv din kommuns namn.

Hitta din kommuns resultat i Kolada (nytt fönster)

Ny undersökningstjänst 2020 för brukarundersökningar

Upphandlingen av en undersökningstjänst för brukarundersökningar inom socialtjänsten är klar. Från och med år 2020 är det Enkätfabriken som levererar undersökningstjänsten för brukarundersökningar inom socialtjänsten.

Ny undersökningstjänst

Uppstartsmöte 17 april 2020

Vid årets uppstartsmöte för den nationella brukarundersökningen inom funktionshinderområdet pratar vi om förberedelser och om undersökningarnas genomförande september-oktober 2020. Enkätfabriken finns på plats och berättar om den nya undersökningstjänsten.

Uppstartsmöte brukarundersökning funktionshinderområdet 2020

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Anna Thomsson
  Handläggare
 • Mia Ledwith
  Samordnare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!