Publicerad 17 mars 2023

Brukarundersökning, utförarverksamheter inom funktionshinderområdet

Brukarundersökningen riktar sig till vuxna personer med funktionsnedsättning inom boenden, boendestöd och daglig verksamhet/sysselsättning enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) samt personlig assistans.

Anmälan till årets undersökningar är öppen

Kommuner och verksamheter anmäler sig via anmälningsportal på Enkätfabrikens webbplats. OBS portalen är lösenordsskyddad. För att få tillgång till lösenordet, kontakta Enkätfabriken via support@enkatfabriken.se

Anmälan till brukarundersökningar 2023, Enkätfabriken

Viktiga datum

 • 16 mars: anmälningsportalen för kommuner öppnar
 • 13 april: anmälningsportalen för privata aktörer öppnar
 • 5 maj: sista dag att beställa helt nya tilläggsfrågor
 • 1 juni: sista dag att anmäla deltagande i undersökningarna och beställa vissa tilläggstjänster
 • 1 september: undersökningen öppnar
 • 31 oktober: undersökningen stänger
 • 16 november: resultatet finns tillgängligt i Enkätfabrikens resultatportal
 • 7 december: resultaten publiceras i Kolada

Stöd för genomförande

Här kommer du inom kort att hitta en PDF med vägledning i hur brukarundersökningen för utförarverksamheter inom funktionshinderområdet kan planeras, genomföras och användas.

Manualer, pappersenkäter för nedladdning samt instruktionsfilmer, Enkätfabriken

Ta del av resultatet i sin helhet

När undersökningarna är genomförda börjar det viktiga arbetet med att analysera resultatet och använda det som kunskapsunderlag för verksamhetsutveckling. SKR erbjuder utbildningar och stödmaterial för uppföljning och analys. Resultatet från brukarundersökningarna publiceras i databasen Kolada.

Kolada (nytt fönster)

Resultat från tidigare undersökningar

Lyckat förändringsarbete i Göteborg när brukarna får vara experter och personalen vågar tänka nytt

Lärande exempel: Daglig verksamhet i Göteborgs stad

Mot bakgrund av låga resultat i brukarundersökningen 2019 inledde Språnget Media ett utvecklingsarbete för att göra verksamheten mer attraktiv och utveckla nya sätt att arbeta kring deltagarnas kunskaper och delaktighet. Arbetet har gett resultat, och brukarundersökningarna har blivit ett fortsatt verktyg för uppföljning i förändringsarbetet.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Anna Thomsson
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.