Publicerad: 26 februari 2021

Brukarundersökning funktionshinderområdet

I mars öppnar anmälningarna för 2021 års undersökning. Resultaten för 2020 års undersökning finns tillgängliga i webbtjänsten Kolada.

Brukarundersökningen inom funktionshinderområdet riktar sig till vuxna personer med funktionsnedsättning inom boende, boendestöd och daglig verksamhet/sysselsättning enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) samt personlig assistans.

2021 års undersökning

Undersökningsperioden för 2021 års undersökning är den 1 september – 31 oktober. Från den 15 mars till den 1 juni är det möjligt att anmäla deltagande i undersökningen.

Den 15 mars klockan 10.00-12.00 webbsänds ett uppstartsmöte med information om undersökningen, förberedelser och genomförande. Webbsändningen är kostnadsfri, men anmälan krävs.

Uppstartsmöte 15 mars för brukarundersökningar inom socialtjänsten, information och anmälan

Från och med 2020 genomförs undersökningarna med en ny, digital tjänst från Enkätfabriken. Förutom att underlätta deltagande och genomförande genom webbenkäter med uppläsning och bildstöd, finns också en möjlighet att lägga till egna, lokala frågor, översätta enkäter till andra språk eller komplettera med tecken som stöd eller teckenspråk.

Resultat och uppföljning

Resultat

Resultaten från 2020 års undersökning finns i Kolada, både på kommunnivå och på enhetsnivå.

Resultat, 2020 års brukarundersökning på funktionshinderområdet (nytt fönster)

Sammanfattning av undersökningen och resultatet 2020 (PDF) (uppdateras)

Uppföljning

Brukarundersökningarna ger kommunerna möjlighet att följa upp hur verksamheten fungerar, för ökad kunskap och systematisk uppföljning, utveckling och förbättring.

Som stöd i uppföljningen arrangerar SKR en workshop den 19 mars: Nu har vi gjort en brukarundersökning – och sen då?!

Workshop 19 mars: Nu har vi gjort en brukarundersökning – och sen då?! Information och anmälan

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anna Thomsson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!