Publicerad: 13 mars 2020

Brukarundersökning, ensamkommande barn och ungas boendesituation 2019

Mottagandet av asylsökande och nyanlända ensamkommande barn och unga har minskat kraftigt de senaste åren. 2020 kommer SKR därför att inleda arbetet med en utökad undersökning som omfattar även övriga unga i dygnsvård.

Årets undersökning

Som tidigare år var cirka nittio procent av de brukare som svarade på 2019 års brukarundersökning pojkar, och precis som tidigare har över åttio procent uppehållstillstånd och har varit i Sverige mer än två år. Även i årets undersökning var det ungefär åttio procent av de svarande som uppgav att de känner sig mycket eller ganska trygga och trivs i sitt boende. Det brukarna är minst nöjda med är stödet de får för att hålla kontakt med familj/släkt, även detta i linje med tidigare års undersökningar.

15 kommuner genomförde undersökningen 2019. Något totalresultat presenteras inte för årets undersökning på grund av det begränsade urvalet kommuner, enheter och brukare. Resultaten som kommuniceras på kommun- och enhetsnivå utgör underlag för strukturerad verksamhetsutveckling för förbättringsarbete och för att stärka kvaliteten i den egna organisationen.

Utökad brukarundersökning 2020

2019 är sista året som brukarundersökningen om ensamkommande barn och ungas boendesituation genomförs i denna form. Det minskade mottagandet av asylsökande och nyanlända barn gör att många kommuner inte längre har särskilda boenden för ensamkommande. 2020 planerar SKR därför att utveckla en ny brukarundersökning om unga i dygnsvård, inklusive ensamkommande barn och unga. Mer information om detta kommer senare.

Ny undersökningstjänst 2020 för brukarundersökningar

Upphandlingen av en undersökningstjänst för brukarundersökningar inom socialtjänsten är klar. Från och med år 2020 är det Enkätfabriken som levererar undersökningstjänsten för brukarundersökningar inom socialtjänsten.

Ny undersökningstjänst

Uppstartsmöte 17 april 2020

Vid årets uppstartsmöte för de nationella brukarundersökningarna inom individ- och familjeomsorg pratar vi om förberedelser och om undersökningarnas genomförande september-oktober 2020. Enkätfabriken finns på plats och berättar om den nya undersökningstjänsten.

Uppstartsmöte brukarundersökningar individ- och familjeomsorg 2020

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Ove Ledin
    Handläggare
  • Mia Ledwith
    Samordnare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!