Publicerad: 6 april 2020

Tidigare rapporter

Öppna jämförelser - Gymnasieskola har publicerats årligen sedan 2008.

2019

Öppna jämförelser - gymnasieskola 2019

2018

Öppna jämförelser - gymnasieskola 2018

2017

Öppna jämförelser - Gymnasieskola 2017

Förenklad tabellbilaga - Gymnasieskola 2017 (Excel, nytt fönster)

Gymnasieelever på nationella program med examen inom tre år, år 2014-2016 (Excel, nytt fönster)

2016

Öppna jämförelser - Gymnasieskola 2016

Tabellbilaga 1: översikt (Excel, nytt fönster)

Tabellbilaga 2: redovisning per programtyp (Excel, nytt fönster)

Tabellbilaga 3: programtyp och kön (Excel, nytt fönster)

2015

Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2015

Tabellbilaga 1: översikt (Excel, nytt fönster)

Tabellbilaga 2: programtyp (Excel, nytt fönster)

Tabellbilaga 3: programtyp och kön (Excel, nytt fönster)

Analyshandboken (PDF, nytt fönster)

Forskningsreferenser Öppna jämförelser Gymnasieskola 2015

2014

I rapporten presenteras resultatindikatorer för studieresultat samt övergång till arbete och högre studier. Resursindikatorerna beskriver kommunens kostnader för gymnasieskolan. I rapporten redovisas och rangordnas värdena för samtliga kommuner.

Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2014

2013

Öppna jämförelser – gymnasieskola 2013

Tabellbilaga 2013 (Excel-2010, nytt fönster)

Tabellbilaga 2013 uppdelad på län (Excel-2010, nytt fönster)

2012

Öppna jämförelser – gymnasieskola 2012

Tabellbilaga 2012 (Excel-2010, nytt fönster)

Tabellbilaga 2012 uppdelad på län (Excel-2010, nytt fönster)

Indikatotabeller för A8 och A9 (Excel-2010, nytt fönster)

Topp tre inom kommungrupper 2012 (PDF, nytt fönster)

2011

Öppna jämförelser – gymnasieskola 2011

Tabellbilaga 2011 (Excel 97, nytt fönster)

Tabellbilaga 2011 uppdelad på län (Excel 97, nytt fönster)

Tabellbilaga 2011 uppdelad på kön (Excel 97,nytt fönster)

2010

Öppna jämförelser – gymniaseskola 2010

Tabellbilaga 2010 (Excel 97, nytt fönster)

Tabellbilaga 2010 uppdelad på län (Excel 97, nytt fönster)

Tabellbilaga 2010 uppdelad på kön (Excel 97, nytt fönster)

2009

Öppna jämförelser – gymnasieskola 2009

Tabellbilaga 2009 (Excel 97, nytt fönster)

Tabellbilaga 2009 uppdelad på län (Excel 97, nytt fönster)

Tabellbilaga 2009 uppdelad på kön (Excel 97, nytt fönster)

2008

Öppna jämförelser – gymnasieskola 2008

Tabellbilaga 2008 (Excel 97, nytt fönster)

Tabellbilaga 2008 uppdelad på kön (Excel 97, nytt fönster)

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!