Publicerad 7 april 2021

Tidigare rapporter

Öppna jämförelser – Gymnasieskola har publicerats årligen sedan 2008.

2020

Öppna jämförelser - Gymnasieskola 2020

2019

Öppna jämförelser - gymnasieskola 2019

2018

Öppna jämförelser - gymnasieskola 2018

2017

Öppna jämförelser - Gymnasieskola 2017

Förenklad tabellbilaga - Gymnasieskola 2017 (Excel) Excel, 241 kB.

Gymnasieelever på nationella program med examen inom tre år, år 2014-2016 (Excel) Excel, 55 kB.

2016

Öppna jämförelser - Gymnasieskola 2016

Tabellbilaga 1: översikt (Excel) Excel, 333 kB.

Tabellbilaga 2: redovisning per programtyp (Excel) Excel, 467 kB.

Tabellbilaga 3: programtyp och kön (Excel) Excel, 899 kB.

2015

Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2015

Tabellbilaga 1: översikt (Excel) Excel, 225 kB.

Tabellbilaga 2: programtyp (Excel) Excel, 281 kB.

Tabellbilaga 3: programtyp och kön (Excel) Excel, 545 kB.

2014

I rapporten presenteras resultatindikatorer för studieresultat samt övergång till arbete och högre studier. Resursindikatorerna beskriver kommunens kostnader för gymnasieskolan. I rapporten redovisas och rangordnas värdena för samtliga kommuner.

Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2014

2013

Öppna jämförelser – gymnasieskola 2013

Tabellbilaga 2013 (Excel-2010) Excel, 351 kB.

Tabellbilaga 2013 uppdelad på län (Excel-2010) Excel, 655 kB.

2012

Öppna jämförelser – gymnasieskola 2012

Tabellbilaga 2012 (Excel-2010) Excel, 590 kB.

Tabellbilaga 2012 uppdelad på län (Excel-2010) Excel, 982 kB.

Indikatotabeller för A8 och A9 (Excel-2010) Excel, 18 kB.

Topp tre inom kommungrupper 2012 (PDF) Pdf, 519 kB.

2011

Öppna jämförelser – gymnasieskola 2011

Tabellbilaga 2011 (Excel 97) Excel, 3 MB.

Tabellbilaga 2011 uppdelad på län (Excel 97) Excel, 51 MB.

Tabellbilaga 2011 uppdelad på kön (Excel 97) Excel, 1 MB.

2010

Öppna jämförelser – gymniaseskola 2010

Tabellbilaga 2010 (Excel 97) Excel, 848 kB.

Tabellbilaga 2010 uppdelad på län (Excel 97) Excel, 16 MB.

Tabellbilaga 2010 uppdelad på kön (Excel 97) Excel, 1 MB.

2009

Öppna jämförelser – gymnasieskola 2009

Tabellbilaga 2009 (Excel 97) Excel, 1 MB.

Tabellbilaga 2009 uppdelad på län (Excel 97) Excel, 1 MB.

Tabellbilaga 2009 uppdelad på kön (Excel 97) Excel, 1 MB.

2008

Öppna jämförelser – gymnasieskola 2008

Tabellbilaga 2008 (Excel 97) Excel, 772 kB.

Tabellbilaga 2008 uppdelad på kön (Excel 97) Excel, 846 kB.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset