Publicerad: 11 juni 2018

Forskningsreferenser i Öppna jämförelser gymnasieskola 2015

Källor för forskningsreferenser i Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2015.

Mike Bergström

Mike Bergström från Umeå är tillsammans med Cicki Nyberg matematiklärare som arbetar med UmeMatte.nu, som är ett stöd för elever i matematiksvårigheter i årskurs 6 och 9. Ett mål med stödet är att bidra till att en större andel elever kan påbörja nationella program i gymnasieskolan. Det forskningsförankrade arbetssättet omfattar även ”Mental träning i matematik”.

UmeMatte.nu: För elever med svårigheter i matematik.

Andreas Ryve

Andreas Ryve poängterar vikten av att läraren förstår vad eleverna tänker och frågar om. Han har arbetat med ett större utvecklingsprojekt tillsammans med Västerås stad för att stödja lärare att förbättra sin undervisning och därmed elevernas resultat. Han är numera anställd som vetenskaplig rådgivare till kommunen och kommer därmed att stödja hela skolverksamheten. Under 2016 kommer en bok att publiceras som beskriver hur man arbetar med att utveckla undervisningen på vetenskaplig grund.

Andreas Ryve och hans olika projekt.

Karin Rönnerman

Aktionsforskning är ett arbetssätt som utvecklar verksamheten genom att utgå från de frågor medarbetarna själva ställer sig i praktiken och som praktiseras inom gymnasieskolan. Det sker dels som särskilda projekt, dels som examensarbeten inom yrkeslärarprogrammet, till exempel vid Göteborgs universitet där Karin Rönnerman länge har arbetet med aktionsforskning.

Karin Rönnermans forskning.

Exempel på aktionsforskning inom gymnasieskolans introduktionsprogram (PDF, nytt fönster).

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!