Publicerad: 3 december 2020

Tidigare rapporter

Öppna jämförelser grundskola har publicerats årligen sedan 2007.

2019

Öppna jämförelser: grundskola 2019

2018

Öppna jämförelser: grundskola 2018, SKR:s webbutik

2017

Öppna jämförelser grundskola 2017

2016 (läsåret 2015/16)

Öppna jämförelser grundskola 2016 (läsåret 2015/16)

Förenklad tabellbilaga (Excel, nytt fönster)

Sammanställning av elevenkäten (Excel, nytt fönster)

2016 (läsåret 2014/15)

Öppna jämförelser - Grundskola 2016

Sammanställning av elevenkäten läsåret 2014-2015 (Excel, nytt fönster)

Sammanställning av elevenkäten uppdelad på kön läsåret 2014-2015 (Excel, nytt fönster)

Tabellbilagor Öppna jämförelser: grundskola 2016

2015

Öppna jämförelser – Grundskola 2015

Elevundersökningen läsåret 2013/2014

Tabellbilagor

Tabellbilaga A-C indikatorer samt bakgrundsvariabler (Excel 97-2003, nytt fönster)

Tabellbilaga A-C indikatorer uppdelat på huvudman och kön (Excel 97-2003, nytt fönster)

Tabellbilaga A-C indikatorer uppdelat på län (Excel 97-2003, nytt fönster)

2014

Öppna jämförelser – Grundskola 2014

Sammanställning enkätfrågor elevernas syn på undervisningen läsåret 2012/2013 (PDF, nytt fönster)

Tabellbilagor

Tabellbilaga 2014 (PDF, nytt fönster)  

Tabellbilaga A-D indikatorer samt bakgrundsvariabler (Excel-2010, nytt fönster)

Tabellbilaga A-D indikatorer uppdelat på huvudman och kön (Excel-2010, nytt fönster)

Tabellbilaga elevenkätsvar: Elevernas syn skolan och undervisningen (Excel-2010, nytt fönster)

Tabellbilaga elevenkätsvar: Elevernas syn skolan och undervisningen uppdelat på kön (Excel-2010, nytt fönster)

2013

Öppna jämförelser – Grundskola 2013

Sammanställning enkätfrågor. Elevernas syn på skolan och undervisningen 2011/2012 (PDF, nytt fönster)

Tabellbilagor

Tabellbilaga Öppna jämförelser - Grundskola 2013 (PDF, nytt fönster)

Tabellbilaga 2013 A-D- indikatorer samt bakgrundsvariabler (, nytt fönster)  

Tabellbilaga 2013 A-D indikatorer uppdelat på huvudman och kön (Excel, nytt fönster)

Elevernas syn på skolan och undervisningen E-indikatorer läsår 2011/2012 (Excel, nytt fönster)

Elevernas syn på skolan och undervisningen E-indikatorer uppdelat på kön läsår 2011/2012 (Excel, nytt fönster)

2012

Öppna jämförelser – grundskola 2012

Tabellbilaga 2012 (PDF, nytt fönster)  

Elevernas syn på skolan och undervisningen E-indikatorer läsår 2010/2011 (Excel , nytt fönster)

Elevernas syn på skolan och undervisningen E-indikatorer uppdelat på kön läsår 2010/2011 (Excel, nytt fönster)

2011

Öppna jämförelser – Grundskola 2011

Bilagor: Öppna jämförelser - Grundskola 2011 (PDF, nytt fönster)  

Tabellbilaga Öppna jämförelser – Grundskola 20111 (PDF, nytt fönster)

2010

Öppna jämförelser – Grundskola 2010

Tabellbilaga 2010 (Excel 97, nytt fönster)

Tabellbilaga 2010 uppdelat på huvudman och kön (Excel 97, nytt fönster)

2009

Öppna jämförelser - grundskola 2009

Konsten att nå resultat - erfarenheter från framgångsrika skolkommuner

Tabellbilaga 2009 (Excel 97, nytt fönster)

Tabellbilaga 2009 uppdelat på huvudman och kön (Excel 97-2003, nytt fönster)

2008

Öppna jämförelser - grundskola 2008

Tabellbilaga 2008 (Excel 97, nytt fönster)

Tabellbilaga 2008 uppdelat på huvudman och kön (Excel 97, nytt fönster)

2007

Öppna jämförelser - grundskola 2007

Tabellbilaga 2007 (Excel 97, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Stefan Melén
    Utredare
  • Henrik Bergström
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!