Publicerad: 27 mars 2020

Kommunrapporter med ett urval av centrala nyckeltal

De kommunspecifika rapporterna innehåller ett urval av centrala nyckeltal ur Öppna jämförelser för grund- och gymnasieskolan.

Rapporterna kan användas som ett underlag i det fortsatta analysarbetet av den egna verksamheten.

Kommunrapporter för grundskolan (nytt fönster)Kommunrapporter för gymnasieskolan (nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Karin Hedin
    Utredare
  • Stefan Melén
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!