Publicerad: 30 november 2020

Öppna jämförelser skola

Här kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå i grund- och gymnasieskolan.

Skola

I Öppna jämförelser: grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.

Digitalisering

I Öppna jämförelser: gymnasieskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.

Skola

I Öppna jämförelser: förskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.

Snabbguiden visar hur du kan använda Öppna jämförelser som ett underlag i det systematiska kvalitetsarbetet.

Informationsansvarig

  • Karin Hedin
    Utredare
  • Stefan Melén
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!