Publicerad: 11 juni 2020

Publiceringskalender för Öppna jämförelser

Följande datum lanseras Öppna jämförelser som SKR ansvarar för, gör tillsammans med andra eller är samverkanspart i.

Publiceringskalender 2020

Datum

Ämne

Målgrupp

Ägarskap

22 januari

Trygghet och säkerhet 2019

Kommun

SKR, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

13 februari


Vård och omsorg om äldre

Kommun

Socialstyrelsen

26 mars

Gymnasieskolan

Kommun

SKR

22 april

Insikt - Företagsklimat

Kommun

SKR

11 juni

Planberedskap och tidsåtgång

Kommun

SKR

16 juni

Hälso- och sjukvårdsrapporten

Region

SKR

24 juni

Ekonomiskt bistånd

Kommun

Socialstyrelsen

24 juni

Funktionsnedsättning, SoL och LSS

Kommun

Socialstyrelsen

24 juni

Missbruks- och beroendevård

Kommun

Socialstyrelsen

24 juni

Social barn- och ungdomsvård

Kommun

Socialstyrelsen

24 juni

Socialtjänstens krisberedskap

Kommun

Socialstyrelsen

24 juni

Våld i nära relationer

Kommun

Socialstyrelsen

24 juni

Kommunal hälso- och sjukvård

Kommun

Socialstyrelsen

24 september

Agenda 2030

Kommuner och regioner

SKR

Oktober

Miljöarbete i regioner

Regioner

SKR

(Oktober)
UNDERSÖKNINGEN GÖRS INTE 2020

Enhetsundersökningen LSS

Kommuner

Socialstyrelsen

(Oktober)
UNDERSÖKNINGEN GÖRS INTE 2020

Enhetsundersökningen äldre och kommunal hälso- och sjukvård

Kommuner

Socialstyrelsen

Oktober

Brukarundersökning äldre

Kommuner

Socialstyrelsen

November

Ekonomiskt bistånd (registerindikatorer)

Kommun

Socialstyrelsen

November

Missbruks- och beroendevård (registerindikatorer)

Kommun

Socialstyrelsen

November

Social barn- och ungdomsvård (registerindikatorer)

Kommun

Socialstyrelsen

November

Kollektivtrafik

Region

SKR

30 november 

Förskola

Kommun

SKR

December

Grundskola

Kommun

SKR

December

Brukarundersökning funktionshinderområdet

Kommun

SKR

December

Brukarundersökning IFO

Kommun

SKR

December

Ungdomar i dygnsvård

Kommun

SKR

December


Trygghet och säkerhet 2020

Kommun

SKR, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Januari 2021KKiK

Kommun

SKR, Rådet för kommunala analyser


Socialstyrelsen lanserar ytterligare Öppna jämförelser där SKR är samrådspart, se publiceringskalendern nedan.

Socialstyrelsens publiceringskalender

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Hanna Lundborg
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!