Publicerad: 28 november 2019

Öppna jämförelser: miljöarbetet i regionerna

Se och jämför resultaten för regionerna för sex indikatorer som speglar bredden i deras miljöarbete. För varje indikator presenteras trend, resultat, åtgärder och framgångsfaktorer.

Öppna jämförelser: Miljöarbetet 2019 i regionerna, SKR:s webbutik

De sex indikatorer som jämförs i rapporten är: förskrivning av antibiotika, ekologiska livsmedel, energianvändning i verksamhetslokaler, förnybara drivmedel i kollektivtrafiken, klimatpåverkan från medicinska gaser samt återvinning av avfall. Årets temadel speglar regionernas arbete med klimatredovisningar med både utsläppsminskningar och nya utmanande områden.

Öppna jämförelser av miljöarbetet i regionerna publiceras i samarbete mellan SKL och regionernas miljöchefer.

Hitta din egen regions resultat i Kolada

Klicka på länken nedan till Jämföraren och välj region.

Jämföraren i webbtjänsten Kolada (nytt fönster)

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Andreas Hagnell
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!