Publicerad: 28 november 2019

Öppna jämförelser Jämställdhet

Öppna jämförelser Jämställdhet ger en översiktlig bild av könsskillnader inom politisk representation, arbetsgivarfrågor och service till invånarna.

Hämta uppgifter för din kommun eller din region i databasen Kolada

Öppna jämförelser (ÖJ) Jämställdhet bygger i huvudsak på data som redan har publicerats i befintliga Öppna jämförelser-rapporter eller som finns tillgängliga i webbtjänsten Kolada.

ÖJ Jämställdhet omfattar könsuppdelade nyckeltal inom politisk representation, arbetsvillkor och service till invånarna. De sex nyckeltalen för politik och arbetsliv är gemensamma för kommuner och regioner. För den service som levereras används olika nyckeltal. Det ger totalt 11 nyckeltal för regioner och 18 nyckeltal för kommunerna.

Nyckeltalen ska vara ett stöd för att upptäcka osakliga könsskillnader, att sätta mål för jämställdhetsarbetet och för att driva på utvecklingen mot ett jämställt samhälle.

De flesta nyckeltalen består av en kvot mellan ett värde för kvinnor och ett värde för män. När värdet är lika stort för kvinnor och män är kvoten 1.  Ju högre kvot, desto större könsskillnad. Nyckeltal som visar små könsskillnader ger högre rankning än tal som visar stora skillnader.

ÖJ Jämställdhet publicerades första gången som en tryckt rapport 2016. Rapporten finns att beställa eller ladda ner från SKR:s webbutik. Tabellerna i den tryckta rapporten finns också i en tabellbilaga i Excel. Den tryckta rapporten innehåller tyvärr en del fel. Dessa är åtgärdade i webbversionen, men för den tryckta rapporten gäller nedanstående rättelseblad.

Rapporten Öppna jämförelser Jämställdhet 2016

Öppna jämförelser jämställdhet – tabellbilaga (Excel, nytt fönster)

Öppna jämförelser Jämställdhet – rättelser och tillägg (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Magnus Jacobson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!