Publicerad: 28 november 2019

Öppna jämförelser av hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2018

Arbetet för att motverka hemlöshet är genomgående mer utvecklat i kommuner som har högt invånarantal, bostadsbrist och där det förekommer hemlöshet. Skillnaderna mellan olika typer av kommuner är stora.

Öppna jämförelser hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2018

Några resultat från årets jämförelser

I 76 procent av storstädernas stadsdelar finns en övergripande kommunal plan för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Kommuner med färre invånare än 10 000 har sällan beslutade planer, rutiner eller överenskommelser som berör hemlöshetsområdet. De uppger att de inte har problem med hemlöshet och att de löser enskilda situationer när de uppstår.

Andelen kommuner som uppger att de erbjuder boendeinsatser i enlighet med Bostad först-principerna har ökat till 64 stycken 2018 (23 procent) i jämförelse med 50 stycken år 2016. Metoden "Bostad först" är ett beprövat, kostnadseffektivt och framgångsrikt sätt att arbeta med hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden.

Metodutveckling och arbetssätt i "Bostad först"

Andelen kommuner som arbetar med uppsökande verksamhet för de som riskerar att förlora sitt boende har ökat från 50 procent 2016 till 55 procent 2018. I storstädernas stadsdelar uppger 88 procent att de arbetar med det.

Det har tillkommit två nya indikatorer i 2018 års öppna jämförelser. Dessa är huruvida kommunerna använder standardiserade bedömningsmetoder för att uppmärksamma riskfylld alkoholkonsumtion respektive drogrelaterade problem. För riskfylld alkoholkonsumtion har 28 procent en standardiserad bedömningsmetod och för drogrelaterade problem 23 procent.

Hitta din egen kommuns resultat i Kolada

Klicka på länken nedan till Jämföraren i webbtjänsten Kolada, välj kommun och gå till fliken Tabeller/Öppna jämförelser Socialtjänst. Välj sedan önskad ÖJ.

Jämföraren i databasen Kolada (nytt fönster)

Nästa undersökning görs 2020

Öppna jämförelser av hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden genomförs vartannat år. Nästa undersökning görs 2020.

Fakta

  • Öppna jämförelser inom socialtjänsten tas fram av Socialstyrelsen i samverkan med SKR. Arbetet sker också i samråd med Vårdföretagarna och Famna. Resultaten för ÖJ socialtjänst 2018 baseras huvudsakligen på information från en kommunenkät under januari-februari 2018.
  • Merparten av årets indikatorer är jämförbara med 2017 års indikatorer. Information om förändringar och jämförbarhet mellan åren 2016-2018 finns i Socialstyrelsens användarguider för att tolka resultatet för respektive område.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Ove Ledin
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!