Publicerad: 16 juni 2020

Tidigare Öppna jämförelser hälso- och sjukvård

Öppna jämförelser Hälso- och sjukvård har presenterats årligen sedan 2006 och görs i samverkan med Socialstyrelsen.

2014

Öppna jämförelser Hälso- och sjukvård 2014 del 1

Öppna jämförelser Hälso- och sjukvård 2014 del 2

Bilagor och data

Bilagor, datafiler och diagram till Öppna jämförelser hälso- och sjukvård 2014

Öppna jämförelser i överblick 2014 med indexberäkningar 2014 (PDF, nytt fönster)

Öppna jämförelser cancersjukvård 2014

2013

Öppna jämförelser Hälso- och sjukvård 2013

Temperaturen på den svenska vården - resultat i korthet från öppna jämförelser 2013 (PDF, nytt fönster)

Öppna jämförelser i överblick 2013 (PDF, nytt fönster)

Diagram

Bilagor och data

Bilaga 1: Beskrivning av indikatorer (PDF, nytt fönster)

Bilaga 3: Landstingsprofiler (Excel 2010, nytt fönster)

Bilaga 4: Tidsserier för landsting (Excel 2010, nytt fönster)

Landstingsdata inklusive fler mätperioder än huvudrapporten (Excel 2010, nytt fönster)

Sjukhusdata (Excel 2010, nytt fönster)

2012

Öppna jämförelser Hälso- och sjukvård 2012

Rättningsblad till huvudrapporten (PDF, nytt fönster)

Rapporten Kvalitetsindikatorer i hälso- och sjukvården

Bilagor och data

Bilaga 1: Beskrivning av indikatorer (PDF, nytt fönster)

Bilaga 2: Vårdkonsumtion – jämförelser mellan landsting (PDF, nytt fönster)

Bilaga 3: Landstingsprofil (Excel 2010, nytt fönster)

Bilaga 4: Tidsserier för landsting (Excel 2010, nytt fönster)

Landstingsdata 2012 (inkl. fler mätperioder än i huvudrapporten) (Excel 2010, nytt fönster)

Sjukhusdata 2012 (Excel 2010, nytt fönster)

Alla diagram samt ett pdf-bildspel per område (WinZip, 21 MB)

Index för Öppna jämförelser 2012

Öppna jämförelser i överblick

Bildspel med diagram (PPT, nytt fönster)

2011

Öppna jämförelser Hälso- och sjukvård 2011

Bilagor och datafiler

Bilaga 1: Beskrivning av indikatorer (PDF, nytt fönster)

Bilaga 2/1: Täckningsgradsjämförelser mellan hälsodataregistren vid Socialstyrelsen och Nationella Kvalitetsregister (PDF, nytt fönster)

Bilaga 2/2: Täckningsgradsjämförelser: dataunderlag och diagram per landsting (Excel, 97, nytt fönster)

Bilaga 3: Vårdkonsumtion – jämförelser mellan landsting

Bilaga 4: Landstingsprofil jämförelse mot riket (Excel)

Data i listformat Landstingsdata (inkl. fler mätperioder än i huvudrapporten)(Excel, 97, nytt fönster)

Sjukhusdata (Excel, 97, nytt fönster)

2010

Öppna jämförelser Hälso- och sjukvård 2010

Bilagor och data

Bilaga 1: Beskrivning av indikatorer (PDF, nytt fönster)

Bilaga 2: Täckningsgradsjämförelser (PDF, nytt fönster)

Bilaga 3: Landstingsprofiler (Excel 97, nytt fönster)

Landstingsdata (Excel 97, nytt fönster)

Sjukhusdata (Excel 97, nytt fönster)

2009

Öppna jämförelser Hälso- och sjukvård 2009

Bilagor 1-3 (PDF, nytt fönster)

Landstings- och sjukhusdata (Excel 97, nytt fönster)

Resultatöversikt (PDF, nytt fönster)

2008

Öppna jämförelser Hälso- och sjukvård 2008

Metodstudie baserat på Öppna jämförelser 2006-2008

Bilagor och data

Bilaga 1-3 (PDF, nytt fönster)

Bilaga 4: landstingsprofiler (PDF, nytt fönster)

Resultatöversikt (PDF, nytt fönster)

Patienterfarenheter, tillgänglighet och kostnader (PDF, nytt fönster)

2007

Öppna jämförelser Hälso- och sjukvård 2007

Bilagor och data

Bilaga 1: Beskrivning av indikatorerna i Öppna jämförelser (PDF, nytt fönster)

Bilaga 2: Landstingsprofiler (PDF, nytt fönster)

Bilaga 3: Vårdkonsumtion urval av operationer/åtgärder (PDF, nytt fönster)

Översikststablå i Excel över alla resultat i Öppna jämförelser (Excel 97, nytt fönster)

Resultatöversikt (PDF, nytt fönster)

2006

Öppna jämförelser Hälso- och sjukvård 2006

Uppföljningsrapport för öppna jämförelser från 2006 (PDF, nytt fönster)

Bilagor och data

Bilaga 1: Indikatorbeskrivning (PDF, nytt fönster)

Bilaga 2: Landstingsprofiler (PDF, nytt fönster)

Bilaga 3: Datakvalitet m m (PDF, nytt fönster)

Presentation av Öppna Jämförelser (PDF, nytt fönster)

Rapportens diagram (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Fredrik Westander
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!