Publicerad: 27 maj 2014

Öppna jämförelser 2019: stöd till personer med funktions­nedsättning - socialpsykiatri

Resultaten visar att nära hälften av kommunerna använder brukarundersökningar för att utveckla sina utförarverksamheter och nära en femtedel för att utveckla sin myndighetsutövning/ handläggning.

Öppna jämförelser 2019: socialtjänst samt kommunal hälso- och sjukvård, Socialstyrelsen

IBIC-användandet ökar

Det behovsinriktade och systematiska arbetssättet IBIC (individens behov i centrum) används i dag i nästan var fjärde kommuns samtliga utredningar inom socialpsykiatrin – en ökning med 9 procentenheter jämfört med 2018. Vid uppföljningar är det något färre av kommunerna som använder IBIC (16 procent), men även här ser vi en ökning jämfört med i fjol.

Utbildning i september: implementering av IBIC

SKR erbjuder stöd till medlemmar i IBIC-arbetet. Bland annat erbjuder vi i september en utbildning för chefer kring implementering av IBIC. Vi har också ett samarbetsrum för erfarenhetsutbyte och inspiration. Detta får du tillgång till genom att höra av dig till Kontaktcenter.

Anmälan till utbildningen "IBIC i ledning och styrning"

Se din kommuns resultat i Kolada

All statistik som hör till Öppna jämförelser finns i verktyget Jämföraren i webbtjänsten Kolada. Klicka på länken nedan och skriv din kommuns namn.

Hitta din kommuns resultat i Kolada, direktlänk ÖJ Funktionsnedsättning socialpsykiatri (nytt fönster)

OBS: Resultaten kommer att visas i Kolada med en viss fördröjning, dock senast vecka 25. Fördröjningen beror på att data behöver granskas innan publicering.

Stöd att arbeta med resultaten

SKR uppmuntrar medlemmar att använda sina resultat i Öppna jämförelser strukturerat i verksamhetsutvecklingen för att belysa vad som behöver förbättras för att stärka kvaliteten i den egna organisationen. Förbundet har även tagit fram en handbok som kan fungera som stöd i det arbetet.

Kortversion av Handbok för Öppna jämförelser socialtjänst, SKR:s webbutik

Brukarundersökning, funktionshinderområdet 2019

Hösten 2019 är det åter dags för den nationella brukarundersökningen inom funktionshinderområdet för alla intresserade kommuner och privata utförare. Undersökningen är öppen för lokalt genomförande 1 september-31 oktober. Inrapportering av resultat ska ske senast den 2 november.

Mer information samt anmälan till undersökningen

Fakta

  • Öppna jämförelser inom socialtjänsten tas fram av Socialstyrelsen i samverkan med SKR. Arbetet sker också i samråd med Vårdföretagarna och Famna. Resultaten för ÖJ socialtjänst 2019 baseras huvudsakligen på information från en kommunenkät under januari-mars 2019.
  • Merparten av årets indikatorer är jämförbara med 2018 års indikatorer. Information om förändringar och jämförbarhet mellan åren 2016-2019 finns i Socialstyrelsens metodbilaga för öppna jämförelser inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård 2019.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anna Thomsson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!