Publicerad 8 april 2021

Tidigare Öppna jämförelser funktionsnedsättning - LSS

Öppna jämförelser – stöd till personer med funktionsnedsättning har gjorts årligen sedan 2010. Socialstyrelsen är ansvarig för jämförelsen och den tas fram i samverkan med SKR.

Tidigare års resultat (från 2019 och bakåt) finns på Socialstyrelsens webbplats.

Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning - LSS 2016-2019, Socialstyrelsen

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset