Publicerad: 14 juni 2018

Öppna jämförelser 2019: stöd till personer med funktionsnedsättning – LSS

Fler kommuner än tidigare använder standardiserade bedömningsmetoder för att upptäcka våldsutsatthet hos personer med funktionsnedsättning.

Öppna jämförelser 2019: socialtjänst samt kommunal hälso- och sjukvård, Socialstyrelsen

Årets resultat visar även att andelen kommuner som ger habiliteringsersättning till brukare på daglig verksamhet har ökat.

Ingen undersökning görs 2020

Undersökningen kommer inte att genomföra år 2020.

Fler har rutiner för att fråga om våld

Det är en glädjande förbättring att fler kommuner, 39 procent, använder FREDA-kortfrågor för att upptäcka våldsutsatthet hos personer med funktionsnedsättning. Detta är en extra utsatt grupp när det gäller våld, så att fler frågar om våld är positivt.

Även när det gäller rutin för hur handläggare ska agera vid indikation om att ett barn med LSS-insats upplever att en vuxen i hushållet utsätts för våld, ser vi en förbättring. Där har nästan hälften av kommunerna uppgett att de har rutiner.

Nästan alla kommunerna ger hab-ersättning

Efter att kommunerna 2018 fick möjlighet att rekvirerar statsbidrag för att ge eller höja sin habiliteringsersättning är det nu 95 procent av kommunerna som i årets jämförelser uppger att brukare på daglig verksamhet får habiliteringsersättning, jämfört med 89 procent 2018. Även 2019 kan kommunerna via Socialstyrelsen rekvirera medel för habiliteringsersättning.

Tydligare villkor för kommuners habiliteringsersättning, Socialstyrelsen

Se din kommuns resultat i Kolada

All statistik som hör till Öppna jämförelser finns i verktyget Jämföraren i webbtjänsten Kolada. Klicka på länken nedan och skriv din kommuns namn.

Hitta din kommuns resultat i Kolada, direktlänk ÖJ Funktionsnedsättning LSS (nytt fönster)

OBS: Resultaten kommer att visas i Kolada med en viss fördröjning, dock senast vecka 25. Fördröjningen beror på att data behöver granskas innan publicering.

Stöd att arbeta med resultaten

SKR uppmuntrar medlemmar att använda sina resultat i Öppna jämförelser strukturerat i verksamhetsutvecklingen för att belysa vad som behöver förbättras för att stärka kvaliteten i den egna organisationen. Förbundet har även tagit fram en handbok som kan fungera som stöd i det arbetet.

Kortversion av Handbok för Öppna jämförelser socialtjänst, SKR:s webbutik

Fakta

  • Öppna jämförelser inom socialtjänsten tas fram av Socialstyrelsen i samverkan med SKR. Arbetet sker också i samråd med Vårdföretagarna och Famna. Resultaten för ÖJ socialtjänst 2019 baseras huvudsakligen på information från en kommunenkät under januari-mars 2019.
  • Merparten av årets indikatorer är jämförbara med 2018 års indikatorer. Information om förändringar och jämförbarhet mellan åren 2016-2019 finns i Socialstyrelsens metodbilaga för öppna jämförelser inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård 2019.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anna Thomsson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!