Publicerad 16 januari 2023

Öppna jämförelser: företagsklimat 2021

För första gången sedan SKR började mäta servicen i kommunernas myndighetsutövning har NKI-resultatet totalt sett inte ökat, utan ligger kvar på 74.

Även för det nya området upphandling är resultatet, NUI 63, oförändrat jämfört med föregående år.

Öppna jämförelser Företagsklimat redovisar resultat från Insikt – en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag. Undersökningen sker i samverkan med Stockholm Business Alliance (SBA) och genomförs nu för nionde gången sedan starten 2010.

Företagare får i undersökningen bedöma kommunernas service och effektivitet inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Sedan år 2020 har ytterligare ett område tillkommit: Upphandling. Resultaten för detta område redovisas dock separat från den övriga undersökningen.

Om resultaten

SKR publicerar för 2021 inte någon tryckt rapport med resultat från undersökningen. Resultaten presenteras i stället i tabeller och figurer tillsammans med kommentarer, nedan. Det går också att ta del av resultaten i undersökningens webbportal (kräver lösenord) och i SKR:s databas Kolada (endast nyckeltalen).

Resultat ÖJ Företagsklimat 2021, tabeller och diagram (PDF) Pdf, 3 MB.

Resultat ÖJ Företagsklimat 2021, kommenterande text (PDF) Pdf, 291 kB.

Ta del av resultaten i undersökningens webbportal, Insikt OBS: Kräver lösenord (nytt fönster)

Hitta din kommuns resultat i Kolada, direktlänk ÖJ företagsklimat (nytt fönster)

Kort presentation av de viktigaste resultaten

Våren 2022 presenterades de viktigaste resultaten från ÖJ Företagsklimat 2021. Filmen är cirka 25 minuter lång.

Om undersökningen

Undersökningen genomförs bland företagare som har haft ett ärende inom ett eller flera av ovan nämnda myndighetsområden. Företagarna får i en enkät besvara frågor om kommunernas service vad gäller information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Enkäten för upphandling följer samma struktur men frågorna skiljer sig där en del från den ordinarie mätningen.

I enkäterna ger också företagarna en helhetsbedömning av sitt ärendes hantering. Det är denna helhetsbedömning som ligger till grund för måtten ”nöjd kund-index” (NKI) respektive ”nöjd upphandlings-index” (NUI).

198 kommuner och 11 gemensamma förvaltningar/förbund deltog i undersökningen 2021. Svarsfrekvensen blev 49 procent för NKI-mätningen och 52 procent för NUI-mätningen.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Jan Torége
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.