Publicerad: 27 november 2019

Öppna jämförelser: energi och klimat 2015

Här kan du jämföra energieffektivitet och förnybar energi i den egna verksamheten för olika kommuner och regioner.

Rapporten redovisar resultet av fem års arbete med energieffektivisering med koppling till Energieffektiviseringsstödet.

Energianvändningen i byggnader har blivit nästan åtta procent mer effektiv på fem år och andelen förnybar energi har ökat. Den minskade energianvändningen i byggnader motsvarar en årlig besparing av energikostnader på 1,5 miljarder per år. Kommuner och landsting använder drygt 20 TWh energi i sina verksamhetslokaler och allmännyttiga bostäder, varav 80 procent förnybar energi.

Det finns en fortsatt stor potential för lönsamma energieffektiviseringsåtgärder i byggnader, teoretiskt är den så stor som uppåt ytterligare 30 procent i samband med att huvuddelen av byggnadsbeståndet fortsätter att renoveras under de närmsta 20 åren. Det visar en ännu opublicerad studie av WSP och Profu till SKL som sammanfattas i rapporten. För att nå långt är det viktigt att göra flera åtgärder i paket i samband med renoveringar.

Indikatorerna visar även en kraftigt ökad användning av förnybar energi i både kollektivtrafiken och till egna bilar. Andelen miljöbilar har ökat starkt och fordonsflottorna har blivit mer energieffektiva. Kollektivtrafiken använder knappt 4 TWh varav 70 procent förnybara drivmedel. De egna bilarna använder knappt 0,7 TWh varav 23 procent är förnybara drivmedel, bilarnas energiprestanda har förbättrats med 8 procent under de 5 åren.

I rapportens tabellbilaga redovisas värdena för de allra flesta kommuner, landsting och regioner.

  • För lokaler och bostäder omfattar indikatorerna energianvändningen relaterat till yta, yta per invånare, andel förnybar energi samt energikostnader.
  • För transporter visar indikatorerna de egna bilarnas energiprestanda, andel miljöbilar, andel förnybara drivmedel, energianvändning, körsträckor och andel av körsträckan i privatbil.
  • För kollektivtrafiken i landsting och regioner redovisas andel förnybara drivmedel.

Samtliga indikatorer visar på positiva trender, men det finns stora skillnader mellan olika kommuner och olika regioner i både trender och värden.

Ladda ner eller beställ rapporten Öppna jämförelser – Energi och klimat 2015

Indikatorerna redovisas även på www.kolada.se

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Andreas Hagnell
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!