Publicerad: 2 december 2020

Effektivitet och produktivitet

Här finns ett antal nyckeltal som den enskilda kommunen kan använda för att jämföra och analysera effektivitet och produktivitet i verksamheten.

Nyckeltal om effektivitet, RKA

Nyckeltalssamlingen återspeglar kvalitet, kostnader och volymer inom några av de större verksamhetsområden där kommunen är huvudman. Fokus är på utbildnings- samt stöd- och omsorgsområdet.

Nyckeltalen är tänkta som ett stöd för att göra jämförelser när kommunen analyserar och utvecklar den egna verksamheten. De ska också erbjuda underlag till beslut och lokala prioriteringar, för att kunna öka effektiviteten.

Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) har tagit fram nyckeltalen, på uppdrag av Finansdepartementet. SKR samt ett trettiotal kommuner har varit delaktiga i projektet. Under 2021 kommer en motsvarande nyckeltalssamling att finnas tillgänglig för regionernas verksamhetsområden.

Stöd och hjälp

Det finns en vägledning med stöd i hur man använder och tolkar nyckeltalen. Längre fram kommer kommunerna att erbjudas seminarier samt utbildning i hur nyckeltalen kan användas i analysen. Under hösten 2020 planeras en rapport med sammanställning och analys av nyckeltalen. Rapporten ska återkomma årligen.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Hanna Lundborg
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!