Samarbetsrum

Samarbetsrum är ett verktyg som du kan använda för att kommunicera och samverka med SKR och andra deltagare i olika samarbeten. På den här sidan finns information om hur Samarbetsrum fungerar och de vanligaste frågorna och svaren.

Logga in på adressen samarbetsrum.skl.se

Samarbetsrum kan ha olika sekretessnivåer

Öppet = allt som händer blir synligt.

Stängt = samarbetsrummets rubrik syns i sökfunktionen men allt annat syns bara för administratören och deltagarna.

Dolt = ett dolt rum syns inte i sökning. Det är synligt bara för administratören och deltagarna.

Meddelande till personer i samarbetsrummet

Du kan skicka meddelande till alla i en grupp genom kommandot @alla. @alla ska skrivas i den löpande texten i meddelande-rutan.

Tagga inlägg med sökbara ord

Rutan "Tagga inlägget" används för att skriva in taggar, i det här fallet är det märkningar på ord som ska öka sökbarheten. Skriv in det ord som du vill ska vara extra lätt att söka efter och därmed hitta. Du kan skriva flera ord efter varandra.

Sök

Högt upp på sidan finns en sökruta. Sökningen kan specificeras på vilken kategori den tillhör: Person, Samarbetsrum, Filer, Uppgifter, Inlägg osv.

Behörigheter

I samarbetsrummet finns olika behörigheter.

Administratör: Den som har skapat samarbetsrummet och bjuder in andra till det. Du kan också ge andra denna roll, om de behöver kunna bjuda in andra.

Deltagare: De som har blivit inbjudna till samarbetsrum i den rollen kan göra inlägg, kommentera inlägg, lägga in kalenderhändelser, dela ut uppgifter och lägga in filer.

Följare (av ett samarbetsrum): Kan följa öppna samarbetsrum och få notifikationer när något har hänt i de samarbetsrum som personen följer.

Min startsida

Under "Min startsida" hittar du allt som rör dig själv. Där kan du se alla samarbetsrum som du är medlem i, sammanfattningar från dem, din kalender, uppgifter och favoriter med mera.

Du behöver inte hålla koll på om det händer nya saker i de samarbetsrum som du är medlem i. Om det hänt något nytt sedan din senaste inloggning skickas en e-postresumé till dig med en sammanställning av de nya händelserna.

Inaktiva Samarbetsrum tas bort

När ett Samarbetsrum varit inaktivt under en längre tid tas det bort med automatik.

Vanliga frågor och svar om Samarbetsrum

Jag får ingen inbjudan till Samarbetsrummet?

Ibland hamnar inbjudningsmejl i skräppostfiltret lokalt på datorn eller inom organisationen. Du behöver kontakta er IT-avdelning/support och be dem att ''White-list'' (vitlista) mejl från vår domän, följ stegen:

  1. Be er IT-avdelning att ”white-list” alla mejl som kommer från @skr.se (alternativt @skl.se).
  2. När IT-avdelning/support har gjort detta så kan handläggaren på SKR bjuda in dig på nytt.
  3. Du kommer då att få ett mejl från svara.inte@skr.se (alternativt svara.inte@skl.se) med en länk där du ska registrera dig som användare i Samarbetsrum.
  4. När du registrerat dig så ska du ha tillgång till Samarbetsrummet. Om det fortfarande inte fungerar så är du välkommen att mejla till samarbetsrum@skr.se.

Jag har begärt ett nytt lösenord men har inte fått något mejl?

Oftast så har automejlet hamnat i skräppostfiltret. Det är också vanligt att man skriver in fel användarnamn (e-postadress) när man begär ett nytt lösenord, det kan till exempel vara när ett landsting har bytt till en regionadress.

Har du dubbelkollat skräppostfiltret och att du skriver in rätt användarnamn men fortfarande inte fått ett mejl så är du välkommen att mejla till samarbetsrum@skr.se

Kan jag som medlem skapa ett samarbetsrum och vara huvudadministratör?

SKR måste ta initiativ till samt vara huvudansvarig administratör för den samarbetsyta som ska upprättas. Finns den ingen på SKR som tar det ansvaret så kan vi inte tillhandahålla ett Samarbetsrum.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!