Publicerad: 9 april 2019

Sundbybergs modell för praktiserande ensamkommande unga

Sundbybergs stad har tagit fram en modell för arbetsplatspraktik för ensamkommande ungdomar.

Ämne
Integration
Exempel från
Kommun
Verksamhetsområde
Barn unga, familj och skola
Tidsperiod
2013- pågående

Exemplet i korthet

Sundbybergs stad anordnar i samverkan med det lokala näringslivet praktikplatser för ensamkommande ungdomar genom projektet Advisory board. Syftet är att ungdomarna ska få en fot in på arbetsmarknaden och skapa sociala nätverk. Sedan starten 2013 har över 200 ungdomar gjort praktik genom projektet.

Bakgrund

Sundbybergs stad såg ett behov av att jobba ihop med näringslivet för underlätta ensamkommande ungdomars etablering på arbetsmarknaden. Syftet med praktiken är att är att ungdomarna ska få kontakt med arbetslivet samt skapa kontakter och nätverk.

Genomförande

Sundbybergs stad upphandlade ett konsultföretag som tog fram sex företag att samverka med kring praktikplatser. Arbetet har utvecklats och de erbjuder i dag praktik till ensamkommande ungdomar med uppehållstillstånd från 16 år upp till 20 år.

Praktikperioden hålls på sport- och höstlov då ungdomarna praktiserar fyra heldagar.
– Det har varit uppskattat av ungdomarna samt arbetsgivarna då praktiken blir sammanhängande och de får en inblick i hur en hel dag på arbetet kan se ut, berättar Nathalie Khello, ungdomsvägledare Sundbybergs stad.

Tydlighet och ärlighet för både ungdomarna och företagen lyfts som viktigt. En gedigen introduktion, klara förväntningar, uppföljning och tillgänglighet skapar trygghet för alla inblandade. Där är kommunen spindeln i nätet.

Utöver praktiken får ungdomar möjlighet att delta på en ekonomiutbildning. Den hålls två gånger per år och handlar om vardagsekonomi och innehåller bland annat information om bank-id, sparande, aktier och lån.

I slutet av året arrangerar Sundbybergs stad en avslutningsmiddag för ungdomarna som deltagit, arbetsgivarna, tjänstemän samt stadens ledande politiker. Under middagen hålls inspirationsföreläsningar och ungdomarna får ta emot sitt diplom.

Det här har arbetet lett fram till

Sedan starten 2013 har över 200 ungdomar gjort praktik genom projektet och under 2018 genomgick 38 ungdomar ekonomiutbildningen.

– Flera av våra ungdomar har fått arbete via praktiken. Ungdomarna får ett intyg i slutet av praktiken på vilka arbetsuppgifter de utfört. Detta blir ett komplement till deras CV, berättar Nathalie Khello.

Läs vidare

Kontakt

Nathalie Khello
Ungdomsvägledare
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
nathalie.khello@sundbyberg.se
08-706 68 70

Zaid Nackshbandi
Enhetschef
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
zaid.nackshbandi@sundbyberg.se
08-706 67 60

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel