Publicerad: 9 april 2019

Stödboende för ungdomar som omfattas av gymnasielagen i Säffle kommun

Säffle kommun har öppnat ett stödboende för de ungdomar som omfattas av den så kallade gymnasielagen.

Ämne
Integration
Exempel från
Kommun
Verksamhetsområde
Barn unga, familj och skola
Tidsperiod
2018 - pågående

Exemplet i korthet

Säffle kommun har tagit beslut om att erbjuda stödboende till de ungdomar som omfattas av den så kallade gymnasielagen. Beslutet togs under hösten 2018 och gäller till och med 2019.

Bakgrund

Socialtjänsten i Säffle kommun fick många frågor om boende och ekonomi gällande ungdomar som omfattas av gymnasielagen. Handläggarna lyfte då frågorna för att få klarhet i hur de skulle besvaras.

Genomförande

Till en början rekommenderades ungdomen att själv hitta boende. Kommunen ansåg dock att boende är en förutsättning för att ungdomarna ska klara sina gymnasiestudier. De bedömde även att målgruppen hade svårt att ordna boende på egen hand. Med bakgrund av detta beslutade kommunen att ordna ett stödboende för de ungdomar som beviljats uppehållstillstånd enligt gymnasielagen. Beslutet togs under hösten 2018 och gäller till och med 2019.

Stödboendet finansieras med medel från kommunstyrelsen. Kommunen omvandlade ett tidigare HVB-hem och boendet är idag färdigställt för att flytta in. För att ungdomen ska beviljas boende ska ungdomen vara anvisad kommunen och hen ska studera på gymnasieskolan.

Kontakt

Elin Connedal
Socialt ansvarig socionom & verksamhetsutvecklare
Säffle kommun
elin.connedal@saffle.se

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel