Publicerad: 23 oktober 2020

Gräns som leder till Nära vård och samarbete för allas hälsa

Att leva i den demografiska utmaningens epicentrum kräver nytänkande och mod utöver det vanliga. I svenska Pello i Tornedalen vid gränsen till Finland valde en man att satsa på sin hembygd och därmed skapa en mötesplats för alla. På Älvstranden finns äldreboende, förskola, digital hälsocentral och restaurang i samma byggnad.

Ämne
Hälsa och sjukvård
Exempel från
Kommun, Region
Verksamhetsområde
Hälsa
Tidsperiod
Pågående

Bakgrund – utgångspunkt, syfte, mål

I Pello fanns det inte mycket service kvar. Det mesta krävde att invånarna skulle åka till Övertorneå eller till finska Pello. Med en åldrande befolkning stod Pello inför stora utmaningar att kunna möta invånarnas behov av hälso- och sjukvård och social omsorg. Tanken om en mötesplats som kunde möta behoven och samtidigt skapa liv i Pello växte fram.

Genomförande

Företagaren Allan Lehto köpte den nedlagda skolan i Pello och tillsammans med kommunen renoverades och planerades för verksamhet som skulle kunna möta både nuvarande och framtida behov. Ett äldreboende med 14 platser, en förskola och en restaurang blev resultatet av arbetet. Nu har öven en digital hälsocentral öppnat där även en del fysisk vård kan bedrivas såsom tex vaccination m.m.

Det här har arbetet lett fram till

De boende i Pello vittnar om att det nu har blivit mer liv i byn och att såväl finska som svenska invånare kommer för att mötas här. Att det i samma hus kan rymmas både organisatoriskt olika verksamheter som olika åldrar gör att alla gränser suddas ut för människors bästa. Resorna har minskat och människorna är nöjda!

Denna satsning krävde engagemang och resurser från en entreprenör men också att alla organisatoriska gränser gick att överbrygga. Många inom såväl kommun som region har samverkat för att detta ska komma till stånd.

De viktigaste slutsatserna

Samverkan är avgörande för att möta de utmaningar vi lever med och ser i framtiden, såväl region, kommun som civilsamhälle behövs!

Människor vill vara delaktiga och forma sin vardag – ta vara på den kraften.

Fördjupning

Podcast

Med en åldrande befolkning har Övertorneå stora utmaningar att kunna möta invånarnas behov av hälso- och sjukvård och social omsorg. En utmaning som man tagit sig an med energi, nytänkande och ett brett samarbete mellan kommun, region och invånarna. Lisbeth Löpare Johansson, samordnare för Nära vård på SKR intervjuar Kaisu Eero, enhetschef på Hälso-och sjukvårdsenheten Älvstranden och Elisabeth Eero verksamhetschef på Övertorneå hälsocentral. Längd: 41 minuter.

Podcast Nära vård avsnitt 5

Film

Allan Letho berättar om idén och Elisabeth Eero visar runt på Älvstranden. Även Ulla Lehti får berätta om hur det är att bo på äldreboendet Älvstranden. Längd: 2.30 minuter

Kontakt

Lena Forsman
SKR
08-452 75 28
lena.forsman@skr.se

Informationsansvarig

  • Lisbeth Löpare Johansson
    Samordnare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel