Publicerad: 13 december 2019

Information för förtroendevalda på SKR

SKL:s hus på Hornsgatan 20

Säkerhet och inpassering

Husets öppettider

Huset på Hornsgatan 20 är öppet med bemannad reception mellan 07.45 och 17.00. I samband med styrelse- och beredningsdagar har receptionen utökad öppettid och bemanning till 18.00.

Huset är helt stängt för inpassage på vardagar mellan 23.30 och 05.00 och på lördagar och söndagar mellan 21.00 och 07.00. Under dessa tider kan du inte komma in i huset eller in på våningsplanen även om du har passerkort eftersom huset är larmat.

Extra öppettider

Om du behöver vara i huset efter 23.30 ska du meddela styrelsesekretariatet med några dagars varsel. Kontakta styrelsesekretariatet@skr.se

Passerkort

Din passerbricka är försedd med en kod. Den ska du ha fått när du fick passerbrickan. Känner du inte till koden kan du få hjälp hos Servicecenter, plan 6, bakom receptionen. Efter 19.00 behöver du ange din kod följt av fyrkant (#) för att komma in i lokalerna.

Inpassering

Du håller kortet mot kortläsaren för att grindar och dörrar ska öppnas.

Utpassering

För att komma ut använder du tryckknappar på de flesta dörrar. Efter 21.00 kan du endast gå ut via huvudentrén vid Hornsgatan 20.

Observera att vid utgången mot Hilton och Pustegränd måste du använda ditt kort vid den inre dörren medan den yttre dörren har tryckknapp. Använd aldrig låsvred eller nödhandtag om det inte är absolut nödvändigt.

Vaktbolag

Om du behöver komma i kontakt med vaktbolaget ring 08-452 70 99.

Att komma ihåg vid eventuell brand

Utrym

Skylt som visar utrymningsvägar

Om utrymningslarmet ljuder, följ utrymningsskyltningen (gröna skyltar med "gubbe" och pil) eller de direktiv som kommer från utrymningsanläggningens högtalare. Använd inte hissarna vid utrymning. Försök undvika eventuell rök och gå lugnt i trapporna. Undersök gärna i förväg vilka utrymningsvägar som finns.

Återsamlingsplats

Återsamlingsplats är Hornsgatan 15.

Hitta till parkeringen

Beskrivning av hur man hittar till SKL:s garage

Utgångspunkt för beskrivningen är huvudentrén, Hornsgatan 20.

Kör Hornsgatan västerut, ta höger vid Torkel Knutssonsgatan ner mot Söder Mälarstrand. Kör Söder Mälarstrand mot Slussen.

Ta höger vid den röda båten "Mälaren" och passera sedan Pustegränd. Kör in genom den första garageporten, håll till vänster och kör ut genom nästa port.

Ingången till huset är mittemot den första porten.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!