Publicerad: 5 januari 2021

Cirkulär - viktig information från SKR

Det här cirkuläret ersätter 13:5.

Ersättning vid juridisk rådgivning och konsultverksamhet

Ersättning vid juridisk rådgivning och konsultverksamhet. Förändringar i debitering.

Ändring av debitering

Från och med den 1 januari 2021 ändrar avdelningen för juridik sin debitering för ärenden som inkommer efter detta datum enligt följande. För rådgivning och sådan konsultverksamhet som inte avser rättsliga processer hos myndigheter, domstolar med mera debiteras 1 500 kronor per timme exklusive reskostnader och moms. När vi anlitas som ombud eller biträde i rättsliga processer debiterar vi 2 200 kronor per timme exklusive reskostnader och moms.

Ärenden där arbetsinsatsen understiger en timme debiteras inte.

Medverkan i kurs- och konferensverksamhet debiteras enligt överenskommelse.

Upplysning om vår verksamhet i övrigt återfinns på Sveriges Kommuner och Regioners webbplats se vidare Ekonomi, juridik/Om vår service

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

 • Författare
  Germund Persson
 • Löpnummer/utgåva
  21:01
 • Ämnen
  Juridik
 • Uppskattad lästid
  1 min
 • Diarienummer
  20/02098