Publicerad: 29 januari 2021

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning – BAL 20

Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation har träffat överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning – BAL med Svenska Kommunalarbetareförbundet och OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet (Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna och Teaterförbundet).

Avtalet ersätter de två BAL T 17, i lydelse 2019-01-01, tecknade med ovan nämnda motparter och gäller tillsvidare från och med den 1 december 2020 med en ömsesidig uppsägningstid om tre kalendermånader.

Rekommendation till beslut
Detta cirkulär innehåller rekommendation till beslut.

Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning – BAL 20

Två likalydande avtal, benämnda BAL T 17, tecknade med två centrala motparter har ersatts av ett avtal, BAL 20. Bokstaven T har tagits bort ur avtalets namn men BAL 20 är fortfarande ett tillsvidareavtal. Nedan redogörs för förändringar i avtalet i punktform. För en mer utförlig redovisning av förändringar i avtalet, se redogörelsetext i bilaga till detta cirkulär.

 • BAL 20 gäller inte arbetsgivare anslutna till Sobona som tillämpar Sobonas branschavtal.
 • De särskilda ersättningarna i avtalet räknas upp. Ersättning för obekväm arbetstid räknas upp per 2021-04-01 med 3,0 procent samt per 2022-04-01 med 2,4 procent. Ersättning för förskjuten arbetstid och färdtid räknas upp per 2020-12-01 med 2,0 procent, per 2021-04-01 med 2,0 procent samt per 2022-04-01 med 1,4 procent.
 • Där så är relevant för BAL-avtalet har ändringar i Allmänna bestämmelser 20 i lydelse 2020-11-01 förts in i bestämmelser i BAL som har motsvarande innehåll.
 • I avtalet har vissa redaktionella och förtydligande ändringar genomförts bland annat med anledning av att Kommunals och OFR AKVs avtal ensats till ett avtal.

I bilagor till detta cirkulär finns avtalet BAL 20 med Kommunal och OFR AKV samt redogörelsetext för förändringar i avtalet.

Rekommendation till beslut

Sveriges Kommuner och Regioners styrelse och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisations styrelse rekommenderar berörda arbetsgivare som utgör kommun, region, kommunalförbund besluta, med anledning av träffad BAL 20 med Svenska Kommunalarbetareförbundet och OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet för tillämpning fr.o.m. 2020-12-01,

 • att anta BAL 20, samt
 • att efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal - LOK 20 - i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

 • Författare
  SKR: Karin Nordin, Vincent Paciello Lundvall och Ann-Sophie Nykrans Svedhem. Sobona: Joakim Rydvall och Ghazal Hernesten.
 • Löpnummer/utgåva
  21:09
 • Ämnen
  Arbetsgivarfrågor, Arbetsmarknad, Avtalsrörelse, Kollektivavtal
 • Uppskattad lästid
  10 min
 • Diarienummer
  21/00142