Publicerad: 31 januari 2020

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Tekniksprångsavtalet 20

En uppdatering av Tekniksprångsavtalet har gjorts med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet (OFR AKV) och AkademikerAlliansen. Tekniksprångsavtalet med OFR AKV respektive AkademikerAlliansen har slagits ihop till ett avtal. Vidare har lönenivån i § 4 höjts till lägst 15 500 kronor. I övrigt är avtalets innehåll detsamma som i de tidigare gällande avtalen. Lönenivån och det nya avtalet träder i kraft 1 februari 2020. Denna ändring medför inte att det föreligger någon rekommendation till beslut. Har avtalen sedan tidigare antagits lokalt behöver Tekniksprångsavtalet inte antas på nytt. Centrala parter är vidare överens om att fortsätta förhandla avtalet under våren 2020.

Sammanslaget avtal

En uppdatering av Tekniksprångsavtalet har gjorts med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet (OFR AKV) och AkademikerAlliansen. Avtalen läggs samman till ett avtal för en enklare avtalshantering. Det förändrar inte respektive parts möjlighet att säga upp avtalet.

Det nya kollektivavtalet om Tekniksprånget ersätter tidigare gällande två separata avtal enligt nedan:

 1. Tekniksprånget - Överenskommelse om praktikanställning, Tekniksprånget med OFR Allmän Kommunal Verksamhet
 2. Tekniksprånget - Överenskommelse om praktikanställning, Tekniksprånget med AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer

Ny lägsta lönenivå

Ändringen av lönenivån innebär att lägsta lön vid anställning enligt avtalet höjs till 15 500 kr per månad. Lönenivån gäller från och med 1 februari 2020. Centrala parter åtar sig även att löpande uppdatera den lägsta lönenivån.

Rekommendation till beslut

Gjorda ändringar i avtalet medför inte att det föreligger någon rekommendation till beslut. Har avtalen sedan tidigare antagits lokalt behöver Tekniksprångsavtalet inte antas på nytt.

Fortsatta förhandlingar våren 2020

Centrala parter är överens om att fortsätta förhandla avtalet under våren 2020.

Bakgrund

Tekniksprångsavtalet tecknades ursprungligen 2013 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet och AkademikerAlliansen. Avtalet syftar till att motivera personer som fullföljt det gymnasiala teknik- eller naturvetenskapliga programmet eller motsvarande att påbörja ingenjörs- eller naturvetenskapliga studier genom att erbjuda praktikanställning.

Genom förhandlingsprotokoll 2018-12-11 tillfördes avtalet ny bestämmelse § 6 sjukdom som följd av en ändring i sjuklönelagen med anledning av införandet av karensavdrag som trädde i kraft 2019-01-01.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

 • Författare
  För SKR: Karin Nordin och Vincent Paciello Lundvall. För Sobona: Rejhana Babovic och Marianne Albemark
 • Löpnummer/utgåva
  20:03
 • Ämnen
  Arbetsgivarfrågor, Kollektivavtal
 • Uppskattad lästid
  10 min
 • Diarienummer
  20/00152