Publicerad: 9 mars 2020

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Överenskommelse om undantag från överläggningsskyldigheten vid avstängning som görs i syfte att förhindra spridning av Covid-19, orsakad av coronavirus

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation (Sobona) har träffat en överenskommelse med arbetstagarorganisationerna om undantag från överläggningsskyldigheten vid avstängning som görs i syfte att förhindra spridning av Covid-19.

Överenskommelse om undantag från överläggningsskyldigheten vid avstängning som görs i syfte att förhindra spridning av Covid-19, orsakad av coronavirus

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation (Sobona) har träffat en överenskommelse med arbetstagarorganisationerna om undantag från överläggningsskyldigheten vid avstängning som görs i syfte att förhindra spridning av Covid-19, orsakad av coronavirus. Överenskommelsen är tidsbegränsad och gäller till och med 2020-08-31. Parterna kan förlänga överenskommelsen vid behov.

Överenskommelsen har träffats med Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs förbundsområden Allmän kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård samt Läkare jämte i förbunds­områdena ingående organisationer, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer.

Bakgrund

Centrala parter har träffat överenskommelsen mot bakgrund av att arbetsgivare behöver kunna fatta snabba beslut om avstängning för att förhindra smittspridning av Covid-19. Att låta arbetstagare som kan vara smittad av Covid-19 arbeta eller befinna sig på arbetsplatsen i avvaktan på överläggning mellan arbetsgivaren och arbetstagarorganisationen skulle öka risken för smittspridning avsevärt.

Innebörden av överenskommelsen

Enligt Allmänna bestämmelser (AB) §10 mom.4, finns det möjlighet att stänga av en arbetstagare för att förhindra att smitta sprids på arbetsplatsen. Innan en avstängning sker ska arbetsgivaren genomföra en överläggning med berörd arbetstagarorganisation enligt AB §10 mom.7.

Överenskommelsen innebär att arbetsgivare kan fatta beslut om avstängning som görs i syfte att förhindra spridning av Covid-19 utan föregående överläggning med berört fackförbund. Detta innebär att arbetsgivaren kan fatta beslut om avstängning snabbare än i normala fall.

Arbetsgivaren ska informera berörd arbetstagarorganisation om avstängningen inom fem kalenderdagar efter det att beslut har fattats. Arbetstagarorganisationen har rätt att begära överläggning inom sju dagar från det att informationen från arbetsgivaren mottogs, om de ser skäl till det.

Observera att bestämmelsen i AB § 10 gäller i övriga delar.

Följande gäller vid avstängning för att förhindra spridning av Covid-19

Arbetsgivaren ska i samband med ett beslut om avstängning meddela arbetstagaren hur länge avstängningen ska pågå samt vad som gäller under avstängningen. Avstängning kan ske för högst 30 dagar i sänder och under avstängningen behåller arbetstagaren sina avlöningsförmåner. Avstängningen kan förlängas om så krävs.

Arbetstagaren ska stå till arbetsgivarens förfogande under en avstängning. En avstängning innebär alltså inte att arbetstagaren är ledig. Om det är möjligt ska arbetstagaren utföra arbetsuppgifter som kan skötas på distans. Arbetsgivaren kan med kort varsel avbryta en avstängningen och om så sker ska arbetstagaren återgå i arbete.

Om arbetstagaren blir sjuk under avstängningen ska den brytas och frånvaron hanteras som sjukledighet. Sjuklön utgår då som vanligt för de första 14 dagarna och ett karensavdrag ska göras. Från och med dag 15 i sjukperioden kan arbetstagaren få sjukpenning från Försäkringskassan.

Arbetstagaren kan under vissa förutsättningar få smittbärarpenning från Försäkringskassan. Om arbetstagaren beviljas smittbärarpenning utgår inte avlöningsförmåner från arbetsgivaren.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

 • Författare
  SKR: Jeanette Hedberg, Carina Rajala och Johanna Read Hilmarsdottir
 • Löpnummer/utgåva
  20:11
 • Ämnen
  Arbetsgivarfrågor, Kollektivavtal
 • Uppskattad lästid
  10 min
 • Diarienummer
  20/00410