Publicerad: 14 maj 2020

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Överenskommelse om satsning på kompetensförsörjning till äldreomsorgen

För att stärka äldreomsorgen har regeringen presenterat en ny satsning för att höja kompetensen och samtidigt skapa fler tillsvidareanställningar på heltid inom äldreomsorgen. Satsningen bygger på ett förslag från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och fackförbundet Kommunal. Satsningen innebär en möjlighet att utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska under en tillsvidareanställning med lön på heltid där han eller hon varvar utbildning med arbete. Staten finansierar kommunernas kostnader under den tid när den anställde är borta från jobbet på grund av sina studier. Satsningen löper under 2020 och 2021.

Överenskommelse om satsning på kompetensförsörjning till äldreomsorgen

Regeringen har den 12 maj presenterat ett äldreomsorgslyft för att stärka kompetensförsörjningen till äldreomsorgen.

Kompetenslyftet bygger på en särskild överenskommelse mellan SKR och Kommunal för den grupp som omfattas och finansieras genom en statlig satsning om ca 2,2 miljarder kronor under 2020 och 2021. Satsningen beräknas leda till 10 000 nya vårdbiträden och undersköterskor. Staten finansierar kommunernas kostnader för den tid den anställde är borta från jobbet på grund av studier.

Syfte

Syftet med överenskommelsen är både att underlätta den akuta bemanningssituationen och den långsiktiga kompetensförsörjningen. Syftet är att ta tillvara de rekryteringsmöjligheter som uppstår då personal i andra sektorer varslas, permitteras, och sägs upp. Det finns då ökade möjligheter för kommuner att rekrytera personer med behov av att ställa om kompetens och yrkesväxla till äldreomsorgen. Samtidigt ger överenskommelsen en möjlighet att ta vara på och höja kompetensen hos redan anställda.

Satsningen ska bidra till att stärka kvaliteten i verksamheten, öka andelen heltids- och tillsvidareanställningar samt att förbättra arbetsmiljön för befintlig personal genom en tryggare bemanning.

Innebörden av överenskommelsen

Överenskommelsen bygger på två möjligheter:

 1. Att omgående börja rekrytera permitterade, varslade, uppsagda samt arbetslösa från andra branscher till vård och omsorgsverksamheterna.
 2. Växla upp redan anställda som idag arbetar på visstid till tillsvidareanställningar på heltid. Ett hinder för tillsvidareanställning är att dessa personer kan sakna rätt utbildning för arbete inom vård och omsorg. Med satsningen ges en möjlighet att kombinera en utökad anställning med snabba utbildningsinsatser.

Arbetsgivarna ges möjlighet att nyanställa personal till äldreomsorgen, med en statlig ersättning för lönekostnaden för den delen av arbetstiden som utgörs av studier. Den statliga ersättningen utges till och med 2021-12-31. Arbete ska bedrivas på minst 50% så personerna kan studera minst 50%. Utbildningen ska ske inom ramen för heltidsanställningen, på betald arbetstid. Studierna ska vara slutförda senast 2021-12-31. Utbildningen ska ske i enlighet med de nationella yrkespaketen till vårdbiträde och undersköterska.

Målgrupperna för erbjudandet är dels personer som redan arbetar i verksamheten på en tidsbegränsad anställning eller så kallad intermittent anställning, dels personer som tidigare inte har arbetat hos arbetsgivaren.

Personerna erbjuds tillsvidareanställning på heltid enligt HÖK/AB. Arbetstagare som inte tidigare är prövade i arbetsgivarens verksamhet provanställs enligt Allmänna bestämmelser § 4 mom. 2.

Bifogat finns överenskommelsen om äldreomsorgssatsningen.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

 • Författare
  SKR: Katarina Storm Åsell
 • Löpnummer/utgåva
  20:25
 • Ämnen
  Arbetsgivarfrågor
 • Uppskattad lästid
  10 min
 • Diarienummer
  20/00782