Publicerad: 30 april 2020

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Överenskommelse om partsgemensamma arbeten och ändringar i Bilaga M till Allmänna bestämmelser (AB) och HÖK 18

Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation har enats med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd om kommande partsgemensamma arbeten samt ändringar i Bilaga M till Allmänna bestämmelser (AB) samt HÖK 18.

Överenskommelse om partsgemensamma arbeten och ändringar i Bilaga M till Allmänna bestämmelser (AB) och HÖK 18

Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation har enats med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd om kommande partsgemensamma arbeten samt ändringar i Bilaga M till Allmänna bestämmelser (AB) samt HÖK 18.

Ändringarna medför inget behov för lokala parter att teckna ny LOK.

Ändring i Bilaga M och bilaga 3 till HÖK 18

Nedan följer en redovisning i punktform av överenskommelsen.

 • Punkt 4 avseende provanställning i Bilaga M upphör att gälla från och med 2020-05-01. Den tidigare möjligheten att tillämpa provanställning syftande till tillsvidareanställning av lärare som inte tidigare haft en tillsvidareanställning enligt bilaga M är borttagen. ABs regler om provanställning gäller därmed även för Lärarnas Samverkansråd
 • Bilaga 3, Central och lokal protokollsanteckning i HÖK 18, anteckningar till AB, punkt 1 avseende provanställning syftande till tillsvidareanställning för förskollärare/fritidspedagog/hemspråkstränare respektive SFI-lärare upphör att gälla från och med 2020-05-01 (som konsekvens av punkten ovan).

Partsgemensamma arbeten

 • Centrala parter har enats om att under 2020 inleda gemensamma arbeten för att
  1) stödja den lokala dialogen om kompetensutveckling, samt
  2) se över tillämpningen av disciplinpåföljd, varning, enligt AB § 11.

Frågor

Frågor besvaras i första hand av Agnes Gradstock, Sabina Bajraktarevic och Johan Thörn, SKR samt Giggi Langlet och Mattias Niinisaari, Sobona

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

 • Författare
  SKR: Agnes Gradstock, Johan Thörn och Sabina Bajraktarevic. Sobona: Giggi Langlet och Mattias Niinisaari
 • Löpnummer/utgåva
  20:22
 • Ämnen
  Arbetsgivarfrågor, Arbetsrätt, Kollektivavtal
 • Uppskattad lästid
  10 min
 • Diarienummer
  20/00707