Publicerad: 23 april 2020

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Överenskommelse om avvikelse från lag och avtal gällande hantering av semester för semesteråret 2020

Överenskommelse har träffats om avvikelse från lag och avtal gällande hantering av semester för semesteråret 2020 mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation å ena sidan, och OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet, å andra sidan.

Bakgrund

Coronapandemin innebär stora påfrestningar för kommuner, regioner, kommunalförbund och kommunala företag. Personalläget både i hälso- och sjukvård och äldreomsorg är mycket ansträngt. Gymnasieskolor och vuxenutbildning bedriver undervisning på distans och i förskolor och skolor är vardagen kraftigt förändrad. Även andra kommunala och regionala verksamheter drabbas hårt.

Vissa verksamheter är drabbade av en omfattande personalbrist. Många medarbetare arbetar under tuffa förutsättningar och behöver vila och återhämtning. Samtidigt behöver arbetsgivarna säkerställa att samhällsviktiga funktioner kan upprätthållas under sommaren. Detta gör semesterplaneringen till en utmaning i år. För att underlätta en hållbar bemanning och öka förutsättningarna för att medarbetarna ska få vila och återhämtning har parterna kommit överens om att skjuta upp tidpunkten för när förläggning av semester ska meddelas och att förlänga huvudsemesterperioden.

Innebörden av överenskommelsen

Överenskommelsen innebär att arbetstagaren kan underrättas om semesterns förläggning senast en månad innan ledighetens början. Huvudsemesterperioden kan efter MBL-förhandling utökas till maj-september samt veckorna 49-53 runt december månad. Det är två veckor av arbetstagarens huvudsemester som enligt överenskommelsen kan förläggas till december. Förläggning med mer än två veckor i december är möjlig om det är nödvändigt men ska tillämpas mycket restriktivt av arbetsgivaren. För huvudsemester förlagd under veckorna 49-53 utbetalas en särskild ersättning per hel semestervecka. Om påbörjad huvudsemester avbryts kan särskild ersättning i form av ett engångsbelopp utges till arbetstagaren vid den sjätte avbrutna semesterdagen.

Det kan finnas lokala överenskommelser som direkt motsvarar eller liknar innehållet i den centrala överenskommelsen. I det läget gäller fortsatt de lokala överenskommelserna om inte lokala parter kommer överens om annat. Det är även möjligt att göra nya enskilda överenskommelser med arbetstagare men det förutsätter att den öppningen uttryckligen ges i ett lokalt kollektivavtal. För Sobona gäller fortsatt AB § 27 mom. 21 b).

Bifogat finns redogörelsetext innehållande mer information hur den nu träffade överenskommelsen ska tolkas.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

 • Författare
  SKR: Carina Rajala, Carola Lundberg, Agnes Gradstock och Johanna Read Hilmarsdottir. Sobona: Alexandra Wåhlstedt
 • Löpnummer/utgåva
  20:19
 • Ämnen
  Arbetsgivarfrågor, Kollektivavtal
 • Uppskattad lästid
  10 min
 • Diarienummer
  20/00665