Publicerad: 16 november 2020

Cirkulär - viktig information från SKR

Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i bostadsrättsform

I samverkan med Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag SBAB Bank AB (publ), Boverket samt AB Balken Finans Sweden som administreras av Marginalen Bank Bankaktiebolag, erbjuds kommunen uppgift om aktuell kapitalskuld vid utgången av år 2020. Skulden ligger till grund för kommunalt förlustansvar enligt de regler som gäller för statligt reglerade bostadslån respektive statlig kreditgaranti för bostadslån.

Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i bostadsrättsform

I samverkan med Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag SBAB Bank AB (publ), Boverket samt AB Balken Finans Sweden som administreras av Marginalen Bank Bankaktiebolag, erbjuds kommunen uppgift om aktuell kapitalskuld vid utgången av år 2020. Skulden ligger till grund för kommunalt förlustansvar enligt de regler som gäller för statligt reglerade bostadslån respektive statlig kreditgaranti för bostadslån.

Boverket

Boverket redovisar uppgifter om aktuellt garanterat belopp per garanti som tecknats efter 1992-01-01 och där krav på kommunal förbindelse bör finnas.

Majoriteten av alla kommuner har inte längre några ansvarsförbindelser kvar och har fått underlag på detta tillsammans med en särskild skrivelse och får därför inga årliga uppgifter.

Utskick till de fåtal kommuner som ännu har gällande åtagande kommer att ske via e-post utifrån uppgift föregående år. Har Boverket frågor på dessa kontaktuppgifter kommer verket att kontakta berörda kommuner särskilt. Uppgifterna distribueras preliminärt vecka 03. Uppgifterna distribueras kostnadsfritt. Boverket skickar endast uppgifter till kommunen och ni ombesörjer själva att vidarebefordra underlagen till era revisorer om så önskas.

Ingen beställning av uppgifter ska därav göras till Boverket.

Marginalen Bank

AB Balken Finans Sweden erbjuder kommunen engagemangsuppgifterna om kommu­nalt förlustansvar hos AB Balken Finans Sweden mot en ersättning om 750 kronor. Tjänsten utförs av Marginalen Bank Bankaktiebolag.

SBAB

SBAB erbjuder uppgifter avseende totalsumman av de lån kommunen tecknat för­lustansvar för, till en kostnad av 600 kronor. Redovisningen skickas per brev. Om redovisning önskas per fastighet blir priset 1 600 kronor. Denna redovisning lämnas via en Excelfil.

Kommunalt förlustansvar minskar

I de fall kommunen inte har några kvarstående ansvarsåtaganden lämnas information om detta från respektive aktör. Efter att man erhållit denna information behöver ingen ny ansökan avseende kommunalt förlustansvar göras för kommande år eftersom inga nya garantier tillkommer.

Uppgift om borgensåtaganden från SBAB

SBAB lämnar även uppgift om borgensåtaganden. Denna del kommer att kvarstå framgent. Om man önskar engagemangsbesked avseende detta behöver en separat ansökan göras till SBAB för denna del.

Beställning från Marginalen Bank eller SBAB

Beställning sker på bifogade beställningssedlar via e-post.

Blanketterna kan fyllas i elektroniskt och sedan sändas in via e-post.

Frågor med anledning av detta cirkulär

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av:

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

 • Författare
  Robert Heed, Elisabet Jonsson
 • Löpnummer/utgåva
  20:46
 • Ämnen
  Ekonomi
 • Uppskattad lästid
  5 min
 • Diarienummer
  20/01509