Publicerad: 5 februari 2020

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Information till arbetsgivare med anledning av epidemi- eller pandemiutbrott

Sveriges Kommuner och Regioner samt Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation har fått frågor ur ett arbetsgivarperspektiv från medlemmar avseende hantering av en eventuell smittspridning på arbetsplatsen, samt hur verksamheten ska kunna fungera om arbetsplatsen under ett antal veckor drabbas av omfattande personalfrånvaro vid ett epidemi- eller pandemiutbrott. Cirkuläret innehåller även information om Arbetstagare som i arbetet vistas i epidemi- eller pandemidrabbade länder.

Information till arbetsgivare med anledning av epidemi- eller pandemiutbrott

Sveriges Kommuner och Regioner samt Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation har fått frågor ur ett arbetsgivarperspektiv från medlemmar avseende hanteringen av eventuell smittspridning på arbetsplatsen, samt hur verksamheten ska kunna fungera om arbetsplatsen under ett antal veckor drabbas av omfattande personalfrånvaro vid ett epidemi- eller pandemiutbrott.

Omfattande smittspridning kan komma att drabba stora delar av den verksamhet som bedrivs inom kommunal sektor. Utöver att det berör själva verksamheten och vården av smittdrabbade individer kommer en omfattande påverkan även gälla berörd personal på olika sätt.

Verksamhetschefer har ansvar för tillgodose att resurser i form av personal finns att tillgå även vid en omfattande personalfrånvaro.

Arbetstagare kan behöva arbeta övertid, fullgöra jour och beredskap och komma att bli förflyttad för att verksamheten ska fungera. Information och dialog med personal som kan komma att beröras är viktigt.

Frågor/Rådgivning

SKR, Avdelningen för arbetsgivarpolitik 08-452 70 00
Sobona 08-452 75 20

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

 • Författare
  SKR: Phia Moberg
 • Löpnummer/utgåva
  20:06
 • Ämnen
  Arbetsgivarfrågor
 • Uppskattad lästid
  10 min
 • Diarienummer
  20/00189