Publicerad: 3 juli 2020

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Förändring i sommarjobbssatsning från och med september

Den 2 juli beslutade regeringen om vissa förändringar av årets satsning på sommarjobb. Bland annat utökas tidsperioden till att gälla fram till årsskiftet. Satsningen kommer därför att byta namn till sommarjobb och jobb för unga. Inga befintliga överenskommelser med kommunerna ska ändras.

Cirkulär 20:40 Jobb för unga innehåller kompletterande information.

Förändring i sommarjobbssatsning från och med september

Den 2 juli beslutade regeringen om vissa förändringar av årets satsning på sommarjobb. Bland annat utökas tidsperioden till att gälla fram till årsskiftet. Satsningen kommer därför att byta namn till sommarjobb och jobb för unga. Inga befintliga överenskommelser med kommunerna ska ändras.

De kommuner som har tackat nej till att teckna en överenskommelse om sommarjobb och jobb för unga med Arbetsförmedlingen har möjlighet att ändra sig. I så fall ska överenskommelsen tecknas senast den 31 augusti. Den ska innehålla den ursprungliga medelstilldelningen, alltså före den senaste ökningen med 100 miljoner kronor.

Fler förändringar inom satsningen

 • I och med att tidsperioden förlängs ändras sista datum för kommunerna att ansöka om ersättning till den 28 februari 2021.
 • Kommunerna har möjlighet att begära ersättning upp till ett belopp som är 55,55 procent högre än den ursprungliga medelstilldelningen.
 • En ungdom kan vara anställd i högst fyra månader inom ramen för sommarjobb och jobb för unga.
 • Under perioden 1 september–31 december riktar sig satsningen till en mindre målgrupp. Då omfattas endast ungdomar som samma år har gått ut gymnasiet och ungdomar som deltar i insatser inom det kommunala aktivitetsansvaret.

I övrigt gäller tidigare beslut om sommarjobb och jobb för unga.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

 • Författare
  SKR: Tor Hatlevoll, Vincent Paciello Lundvall, Karin Nordin och Phia Moberg
 • Löpnummer/utgåva
  20:31
 • Ämnen
  Arbetsgivarfrågor, Kollektivavtal
 • Uppskattad lästid
  5 min
 • Diarienummer
  20/01081