Publicerad: 20 maj 2020

Cirkulär - viktig information från SKR

Det här cirkuläret ersätter 19:10.

Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid trafikskador på kommunala anläggningar

Svenska Kommunförbundet (numera Sveriges Kommuner och Regioner) och Trafikförsäkringsföreningen träffade 2005 ett avtal för beräkning av trafikskadeersättning vid skador på kommunala anläggningar förorsakade av oförsäkrade, okända eller utländska motorfordon. Avtalet avser också att ge en rekommendation till kommuner och försäkringsbolag vid reglering av trafikskador
som orsakats av kända fordon. Enligt avtalet ska ersättningsbeloppen indexuppräknas en gång per år.

Skador som anmäls under 2020

För skador som anmäls under 2020 ska beloppen justeras enligt följande:

 • Ersättning för besiktnings- och reparationsarbete utgår med 599 kr per timme.
 • Ersättning för övertidsarbete beräknas på en lönekostnad om 356 kr per timme.
 • Prisbasbeloppet för 2020 är 47 300 kr.

Enligt avtalet ska ersättningsbeloppen indexuppräknas en gång per år.

Frågor med anledning av detta cirkulär kan ställas till förbundsjurist Lena Dalman.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

 • Författare
  Lena Dalman
 • Löpnummer/utgåva
  20:26
 • Ämnen
  Ekonomi, Juridik, Trafik och infrastruktur
 • Uppskattad lästid
  2 min
 • Diarienummer
  20/00794