Publicerad: 18 december 2020

Cirkulär - viktig information från SKR

Avtal om musikanvändning i regional verksamhet 2014–2021 alternativt 2017–2021

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Stim har enats om ett normalavtal för musikanvändning i regional verksamhet perioden 2014-2021.

Mellan år 2014-2016 gäller det licensavtal som respektive region hade med Stim för perioden. För de fåtal regioner som saknat licensavtal från år 2014 ska samtlig användning av musik inom regionens verksamhet under år 2014 t.o.m. 2016 anses licensierad genom erläggande av licensavgiften för perioden. Den aktuella avgiften ska beräknas på samma sätt som för de regioner som hade gällande licensavtal med Stim, d.v.s. 49,6 öre per regioninvånare och år.

Från och med 2017 gäller det nya normalavtalet samtliga regioners rätt att använda musikaliska verk som Stim licensierar inom vård/omsorg, skola och musik på jobbet. Genom avtalet ges regioner rätt att mot ersättning använda musik i verksamhet i egen regi inom de områden som anges i avtalet. Eventuell annan musikanvändning i regional regi behöver regleras med Stim.

Musik i regional vård/omsorg

Licensen ”Musik i regional vård/omsorg” ger regioner rätt att använda inspelad bakgrundsmusik, DJ och spela livemusik i allmänna utrymmen, enskilda rum, flerbäddsrum, sällskapsrum, serveringslokaler, rehabiliterings- och träningslokaler och liknande inom regional vård och omsorg. Med regional vård och omsorg avses all verksamhet på sjukhus, vårdhem, vårdmottagningar, tandläkarmottagningar m.m. Vad gäller livespelningar är licensen begränsad till entréfria musiktillfällen med max 300 besökare. Licensen omfattar även musik i personalrum, på personalfester och dylikt för de som arbetar inom regional vård- och omsorgsverksamhet. Beräkningsparametern är antalet disponibla vårdplatser i regional regi år 2019 och priset följer nedanstående trappa:

År och belopp

2017: 220 kr per disponibel vårdplats/år

2018: 230 kr per disponibel vårdplats/år

2019: 235 kr per disponibel vårdplats/år

2020: 245 kr per disponibel vårdplats/år

2021: 250 kr per disponibel vårdplats/år

Från och med 2022 gäller föregående års pris plus KPI med juli som basmånad.

Musik i regional skola

Licensen ”Musik i regional skola” ger regionala skolor (ex folkhögskolor) rätt att använda inspelad bakgrundsmusik, DJ och spela livemusik i allmänna utrymmen (t.ex. skolcafé, uppehållsrum, korridorer, matsalar och toaletter) Licenser ger även rätt att spela musik vid diskotekstillfällen som inte arrangeras av kommersiell aktör eller med kommersiellt syfte. Licensen omfattar även entréfria livespelningar med max 300 besökare inom skolor som drivs i regional regi. Vad gäller sedvanliga skolavslutningar finns inget tak på antalet besökare. Licensen omfattar även musik i personalrum, på personalfester och dylikt för de som arbetar på de arbetsplatser som berörs av licensen. Beräkningsparametern är antalet skolor i regional regi år 2019 och priset följer av nedanstående trappa:

År och belopp

2017: 770 kr/skola

2018: 770 kr/skola

2019: 770 kr/skola

2020: 789 kr/skola

2021: 809 kr/skola

Från och med 2022 gäller föregående års pris plus KPI med juli som basmånad.

Musik på jobbet – övrig regional verksamhet

För musik för övriga anställda, dvs de som inte arbetar på arbetsplatser som omfattas av ovanstående licenser betalar regionen en avgift beroende av antalet anställda. Enligt den schablon som SKR och Stim har förhandlat fram ska 50 procent av årsarbetarna som ej arbetar inom vård/omsorg eller skola anses ha tillgång till musik på arbetsplatsen. De 50 procenten ska endast beräknas utifrån personalgrupperna ”administration”, ”kultur, turism och friluftsliv” samt ”teknik” så som de är definierade i SKR:s personalstatistik. Regioner tecknar egna regionavtal med Stim utifrån normalavtalet. Regionavtal som tecknas med Stim förlängs automatiskt förutsatt att ingen part säger upp avtalet.

Att teckna avtal

Stim kommer att ta kontakt med respektive region för tecknande av avtal. Arbetet med detta kommer att påbörjas omgående men det kan dröja innan alla regioner har kontaktats. Det finns två olika regionavtal beroende på regionens tidigare avtalssituation. Dels ett avtal för de fåtal regioner som varit avtalslösa från och med 2014 och dels ett avtal för de regioner som har varit avtalslösa från 2017. SKR rekommenderar härmed berörda regioner att teckna avtal med Stim om ersättning enligt bifogat normalavtal och i övrigt tillse att de har en heltäckande licens.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

 • Författare
  Hampus Allerstrand, Louise Andersson
 • Löpnummer/utgåva
  20:63
 • Ämnen
  Ekonomi, Hälsa och sjukvård, Juridik, Kultur och fritid
 • Uppskattad lästid
  6 min
 • Diarienummer
  20/01758