Publicerad: 25 mars 2019

Cirkulär - viktig information från SKR

Det här cirkuläret ersätter 18:11.

Sotningsindex 2019

För kommun som i avtal med Skorstensfejarmästare beslutat om tillämpning av Sotningsindex enligt Svenska Kommunförbundets cirkulär 2002:83, daterat 2002‑09‑12, ska nedanstående tabell användas för att fastställa sotningsindex.

Sotningsindex 2019 gäller från och med 2019-04-01

Detta index gäller för kommuner som även år 2018 tillämpade sotningsindex.

De värden som ligger till grund för sotningsindex är dels löneökning på medianlön för sotare enligt avtal mellan Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund och Svenska Kommunalarbetareförbundet (2,2 %), och dels Konsumentprisindex för 12‑månaders­förändring i februari (1,9 %).

Beroende på när sotningsindex infördes förra året och när det införs i år så måste man ta hänsyn till eventuella påslag för nuvarande år och överskott från föregående år. Beräknade värden där dessa faktorer är inräknade kan utläsas i tabellen nedan.

Sotningsindex vid respektive tillämpning varierar således beroende på både när index infördes 2018 och när det införs 2019, enligt följande:

Sotningsindex

Införande av index

1 april 2018

1 maj 2018

1 juni 2018

1 juli 2018

1 april 2019

2,14 %

1,96 %

1,74 %

1,47 %

1 maj 2019

2,33 %

2,15 %

1,93 %

1,67 %

1 juni 2019

2,57 %

2,39 %

2,17 %

1,90 %

1 juli 2019

2,85 %

2,67 %

2,45 %

2,19 %


Sveriges Kommuner och Landsting
Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad

Gunilla Glasare
Ann-Sofie Eriksson

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

 • Författare
  Max Ekberg, Sophia Olofsson
 • Löpnummer/utgåva
  19:13
 • Ämnen
  Trygghet och säkerhet
 • Uppskattad lästid
  5 min
 • Diarienummer
  19/00481