Publicerad: 18 december 2019

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Skogs- och lantbrukstjänstemannaförbundet har gått samman med Unionen

Fackförbundet Skogs- och lantbrukstjänstemannaförbundet (SLF) har från och med den 1 juni 2019 gått samman med Unionen. Det innebär att SLF inte existerar som självständig arbetstagarorganisation och därmed inte längre ingår i förhandlingskartellen OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet (OFR AKV).

Skogs- och lantbrukstjänstemannaförbundet har gått samman med Unionen

Fackförbundet Skogs- och lantbrukstjänstemannaförbundet (SLF) har från och med den 1 juni 2019 gått samman med Unionen i form av en fusion. Det innebär att SLF inte existerar som självständig arbetstagarorganisation och därmed inte längre ingår i förhandlingskartellen OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet (OFR AKV). Det medför dock ingen förändring av vilka arbetstagarorganisationer som innehar lokal partsställning då SLF aldrig hade lokal partsställning som enskilt förbund utan företräddes av Vision lokalt. De fackförbund som numera utgör den centrala motparten OFR AKV, och tillika är lokal parter, är därmed Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna och Teaterförbundet.

SKR, Sobona och OFR AKV noterar att vissa protokollsanteckningar till HÖK 17 OFR AKV i och med detta är obsoleta. Dessa är

 • Punkt 2 i bilaga 3, Centrala och lokala protokollsanteckningar, Anteckningar till Löneavtal samt
 • Punkt 2 i bilaga 4, Centrala protokollsanteckningar, Övriga anteckningar

Parterna kommer att se över huvudöverenskommelsen med avsikt att utrangera dessa i kommande avtalsrörelse under 2020.

Enligt Unionens hemsida har medlemmar i SLF automatiskt blivit medlemmar i Unionen. Unionen som arbetstagarorganisation är inte part i avtalen med SKL/Sobona på kommunal sektor. Medlemmar i Unionen behandlas därmed lokalt som oorganiserade i bemärkelsen att de inte är medlemmar i ett kollektivavtalsbärande förbund. Däremot är de organiserade i en facklig organisation vilket innebär att t.ex. 13 § MBL blir tillämplig i vissa situationer.

Vid 2018 års statistikinsamling var antalet SLF-medlemmar anställda i kommuner, landsting och regioner färre än 200 månadsavlönade.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

 • Författare
  SKR: Karin Nordin och Vincent Paciello Lundvall. Sobona: Cecilia Tazewell.
 • Löpnummer/utgåva
  19:63
 • Ämnen
  Arbetsgivarfrågor
 • Uppskattad lästid
  5 min
 • Diarienummer
  19/01713