Publicerad: 4 december 2019

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Principöverenskommelse om Allmänna bestämmelser m.m. samt partsgemensamma arbeten med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation – har träffat en principöverenskommelse med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd om vissa kommande partsgemensamma arbeten samt ändringar i Allmänna bestämmelser (AB).

Principöverenskommelse om Allmänna bestämmelser m.m. samt partsgemensamma arbeten med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation – träffade den 3 december 2019 en principöverenskommelse med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd.

Principöverenskommelsen innehåller vissa kommande partsgemensamma arbeten samt ändringar i Allmänna bestämmelser (AB).

Ändringarna medför inget behov för lokala parter att teckna ny LOK.

Nedan följer en redovisning i punktform av överenskommelsen.

Principöverenskommelsen i korthet:

Ändringar i AB:

 • Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd ska omfattas av Allmänna bestämmelser, AB 17 i lydelse 2019-01-01. Ändringarna ska genomföras i samband med att Omställningsavtalet KOM-KR träder i kraft den 1 maj 2020.
 • Förhandlingar rörande ändringar i AB med bilagor ska genomföras mellan parterna 2020 enligt tidigare överenskommelse i HÖK.

Ändring i Bilaga M och bilaga 3 till HÖK 18

 • Punkt 4 avseende provanställning i Bilaga M upphör att gälla från och med 2020-05-01. Därefter gäller ABs regler om provanställning.
 • Bilaga 3, Central och lokal protokollsanteckning i HÖK 18, anteckningar till AB, punkt 1 avseende provanställning syftande till tillsvidareanställning upphör att gälla från och med 2020-05-01 (som konsekvens av punkten ovan).

Partsgemensamma arbeten

 • Centrala parter har enats om att under 2020 inleda gemensamma arbeten för att
  • 1) stödja den lokala dialogen om kompetensutveckling, samt
  • 2) se över tillämpningen av disciplinpåföljd, varning, enligt AB § 11.

Allmänna bestämmelser, AB

SKR/Sobona återkommer under våren 2020 med en mer utförlig beskrivning av de ändringar och nyheter som då träder i kraft.

Kommande partsgemensamma arbeten

Parterna har enats om att under 2020 inleda följande arbeten:

Partsgemensam dialog om kompetensutveckling

Som ett led i stärkandet av den strategiska kompetensförsörjningen är parterna överens om att lokala parter ska samverka om gemensamma principer så att kvaliteten i kompetensutvecklingen säkras på varje skola ur såväl ett kortsiktigt som ett långsiktigt perspektiv. I samband med det arbetet är det viktigt att beakta de möjligheter som det nya kompetens- och omställningsavtalet erbjuder.

Centrala parter ska under 2020 utarbeta underlag och gemensam rådgivning till stöd för det lokala arbetet om kompetensutveckling.

SKR/Sobona avser därför återkomma med mer information om vad stödet innebär för lokala parter vartefter centrala parters arbete tar form under 2020.

Partsgemensam översyn av tillämpningen av disciplinpåföljden ”varning”

Centrala parter ska gemensamt se över hur bestämmelsen avseende disciplinpåföljd i AB § 11 (varning) tillämpas specifikt för lärarkåren och utifrån det ta ställning till om det finns behov av åtgärder eller ändringar.

Arbetet ska vara slutförts senast 15 december 2020.

Bilaga M

Den tidigare möjligheten att tillämpa provanställning syftande till tillsvidareanställning av lärare är borttagen och upphör att gälla från och med 2020-05-01. ABs regler om provanställning gäller därmed även för Lärarnas Samverkansråd.

Frågor med anledning av HÖK och Bilaga M

Frågor besvaras i första hand av Pia Murphy och Agnes Gradstock, SKR samt Giggi Langlet och Mattias Niinisaari, Sobona.

Frågor med anledning av ändringar i AB

Frågor besvaras i första hand av Agnes Gradstock, SKR samt Giggi Langlet och Monika Lack, Sobona.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

 • Författare
  SKR: Pia Murphy och Agnes Gradstock
 • Löpnummer/utgåva
  19:50
 • Ämnen
  Arbetsgivarfrågor, Kollektivavtal
 • Uppskattad lästid
  10 min
 • Diarienummer
  19/01628