Publicerad: 19 december 2019

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Överenskommelser om ändrade villkor för avgiftsbestämd ålderspension med anledning av förlängt arbetsliv

Den 6 december 2019 undertecknade parterna de tre förhandlingsprotokollen ”Överenskommelse om ändring i KAP-KL med anledning av förlängt arbetsliv”, ”Överenskommelse om ändringar i AKAP-KL med anledning av förlängt arbetsliv m.m.” samt ”Överenskommelse om ändringar i PFA98 och PFA01 med anledning av förlängt arbetsliv”. De tre överenskommelserna finns bilagda till detta cirkulär.

Överenskommelser om ändrade villkor för avgiftsbestämd ålderspension med anledning av förlängt arbetsliv

Den 6 december 2019 undertecknade parterna de tre förhandlingsprotokollen ”Överenskommelse om ändring i KAP-KL med anledning av förlängt arbetsliv”, ”Överenskommelse om ändringar i AKAP-KL med anledning av förlängt arbetsliv m.m.” samt ”Överenskommelse om ändringar i PFA98 och PFA01 med anledning av förlängt arbetsliv”. De tre överenskommelserna finns bilagda till detta cirkulär.

I och med dessa överenskommelser blev de kommunala parterna överens om att anpassa delar utbetalningsreglerna i KAP-KL, AKAP-KL, PFA98 och PFA01 för avgiftsbestämd ålderspension till den från årsskiftet höjda åldern i Lagen om anställningsskydd (LAS). Ändringarna rör AKAP-KL, bilaga 1, § 7 samt KAP-KL, bilaga 1, § 15 samt PFA98 och PFA01 i tillämpliga delar.

Anpassningen innebär i korthet att den nuvarande regeln om automatisk utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension då arbetstagaren fyller 67 (för arbetstagare som inte ansökt om tidigare eller senare utbetalning) ändras.

Den nya regeln gäller från och med den 1 juli 2020 och innebär att om utbetalning inte påbörjats eller ansökan om utbetalning inte inkommit till försäkringsgivaren vid den tidpunkt arbetstagaren har uppnått i 32 a § LAS angiven ålder plus tolv månader, påbörjas utbetalning vid denna tidpunkt.

Den ålder som anges i 32 a § LAS är för närvarande 67 år. Från årsskiftet ändras åldern till 68 och från och med 2023 kommer åldern att höjas till 69 år.

Ändringarna kommer att innebära minskad risk för att utbetalning avgiftsbestämd ålderspension påbörjas innan arbetstagaren avsett att gå i pension. SKR har i Cirkulär 19:34 och 19:55 beskrivit och kommenterat förändringarna i LAS. I Cirkulär 19:64 ges också en - med avseende på pension - utförligare beskrivning av nämnda ändringar i LAS samt andra aktuella och väntade pensionsåldersrelaterade förändringar.

I ”Överenskommelse om ändringar i AKAP-KL med anledning av förlängt arbetsliv m.m.” ingår även en ändring gällande bilaga 1, § 3 fjärde stycket. Ändringen har tidigare beslutats av Pensionsnämnden med giltighet från den 27 september 2019 och avser ett förtydligande kopplad till tidigare införd halvårsberäkning för kvartalsförmedling.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

 • Författare
  SKR: Ossian Wennström
 • Löpnummer/utgåva
  19:65
 • Ämnen
  Arbetsgivarfrågor
 • Uppskattad lästid
  15 min
 • Diarienummer
  19/01732