Publicerad: 4 december 2019

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Överenskommelse om prolongering av Principöverenskommelse Lokala omställningsmedel (TLO-KL) och ändrad turordningsbestämmelse i Allmänna bestämmelser

Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation å ena sidan, samt Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs förbundsområden Allmän kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård samt Läkare jämte i förbunds­områdena ingående organisationer samt AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer, å den andra har kommit överens om prolongering av Överenskommelse – Lokala omställningsmedel och ändrad turordningsbestämmelse i Allmänna bestämmelser.

Överenskommelse – Lokala omställningsmedel och ändrad turordningsbestämmelse i Allmänna bestämmelser - prolongerad, gäller från och med den 1 januari 2020 till och med den 30 april 2020. Nedan redogörs för överenskommelsens innehåll.

Överenskommelse om prolongering av Principöverenskommelse Lokala omställningsmedel (TLO-KL) och ändrad turordningsbestämmelse i Allmänna bestämmelser

Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation å ena sidan, samt Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs förbundsområden Allmän kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård samt Läkare jämte i förbunds­områdena ingående organisationer samt AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer, å den andra har kommit överens om prolongering av Överenskommelse – Lokala omställningsmedel och ändrad turordningsbestämmelse i Allmänna bestämmelser.

Överenskommelse – Lokala omställningsmedel och ändrad turordningsbestämmelse i Allmänna bestämmelser - prolongerad, gäller från och med den 1 januari 2020 till och med den 30 april 2020. Nedan redogörs för överenskommelsens innehåll.

Bakgrund

Den nu gällande Överenskommelse – Lokala omställningsmedel och ändrad turordningsbestämmelse i Allmänna bestämmelser är en tidsbegränsad överenskommelse som gäller för perioden 2017-01-01–2019-12-31.

Överenskommelsen innebär att det har tillförts två nya bilagor; bilaga om tidig lokal omställning (TLO-KL) till KOM-KL samt att bestämmelsen avseende turordning och företrädesrätt i AB § 35 har ändrats. De tidigare överenskomna ändringarna har tillämpats/tillämpas under en försöksperiod på 3 år, 2017–2019. En partsgemensam utvärdering av överenskommelsen har genomförts.

Parterna har med anledning av att överenskommelsen löper ut den 31 december 2019, samt mot bakgrund av den pågående s.k. LAS - utredningen träffat Principöverenskommelse - Nytt kompetens- och omställningsavtal och därtill hörande ändringar i Allmänna bestämmelser m.m. Syftet med detta är att för kommun- och regionsektorn få verksamhetsanpassade omställnings och turordningsregler.

Det nya omställningsavtalet träder i kraft den 1 maj 2020. Nuvarande Principöverenskommelse – Lokala omställningsmedel och ändrad turordningsbestämmelse i Allmänna bestämmelser behöver mot bakgrund av detta förlängas till och med den 30 april 2020. Skälet till det är att det inte ska uppstå ett glapp i arbetsgivarnas arbete med tidig lokal omställning.

Parterna har enats om nedan angivet innehåll i Överenskommelse – Lokala omställningsmedel och ändrad turordningsbestämmelse i Allmänna bestämmelser – prolongerad.

Överenskommelsens innehåll

Överenskommelse – Lokala omställningsmedel och ändrad turordningsbestämmelse i Allmänna bestämmelser - prolongerad innebär att:

 • Överenskommelse om tidig lokal omställning (TLO-KL); bilaga 7 till KOM-KL gäller fr. o. m. 2020-01-01 till och med 2020-04-30. Arbetsgivare som är medlemmar i SKR och Sobona, ges under perioden 2020-01-01 till och med 2020-12-31 möjlighet att från Omställningsfonden avropa medel till lokala omställningsinsatser för medarbetare anställda på HÖK/AB. Medel tillgängliga för tidiga lokala omställningsinsatser utgörs av 250 miljoner kronor för 2020 och fördelas proportionerligt utifrån arbetsgivarens storlek/lönesumma.
 • Omställningsfonden är fortsatt öppen för möjligheten att sälja tjänsten ”omställningsstöd” till medlemmar i SKR och Sobona.
 • Tidigare överenskommelse gällande ändringar i AB § 35 Turordning och företrädesrätt gäller fr.o.m. 2020-01-01 till 2020-05-01.

Frågor

Frågor besvaras i första hand av Sabina Bajraktarevic, Donovan Häll, Johan Thörn, SKR samt Cecilia Tazwell, Sobona.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

 • Författare
  SKR: Sabina Bajraktarevic
 • Löpnummer/utgåva
  19:53
 • Ämnen
  Arbetsgivarfrågor, Arbetsrätt, Avtalsrörelse
 • Uppskattad lästid
  10 min
 • Diarienummer
  19/01640