Publicerad: 12 juni 2019

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Kammarrättens dom 7173-18 om sjukpenningsgrundad inkomst vid lön under lov

Dom i Kammarrätten gällande sjukpenningsgrundad inkomst för en kommunalt anställd lärare vid återgång i arbete under lov enligt punkt 10 i bilaga M.

Kammarrättens dom 7173-18 om sjukpenningsgrundad inkomst vid lön under lov

Sammanfattning

Enligt dom 7173-18 i Kammarrätten fastställdes en kommunalt anställd lärares sjukpenningsgrundande inkomst (SGI) till noll kronor. Bakgrunden till detta var att läraren vid tre tillfällen avbrutit sin föräldraledighet för att återgå i tjänst veckan före och under ett lov. Konsekvensen av Kammarrättens dom är att lärare som återgår i tjänst enligt punkt 10 i bilaga M och som inte har några så kallade A-dagar förlagda under lovet får sin SGI, nedskriven till noll kronor.

Bakgrund

I november 2017 beslutade Försäkringskassan att fastställa en lärares SGI, till 336 000 kronor. Beslutet överklagades av Allmänna ombudet för socialförsäkringen som ansåg att läraren inte skyddat sin SGI när läraren vid tre tillfällen avbrutit sin föräldraledighet för att gå i tjänst en vecka före och under skollov. Enligt Allmänna ombudet hade läraren då vare sig arbetat eller haft för avsikt att arbeta.

Förvaltningsrätten fann att läraren hade arbetat veckan före loven men inte varit i aktivt arbete under loven. Förvaltningsrätten gjorde mot bakgrund av detta bedömningen att läraren återgått i arbete och att hennes SGI därmed var skyddad under hela perioden.

Kammarrättens dom

Kammarrätten gjorde en annan bedömning och fann att lärarens SGI var skyddad veckan före loven då läraren hade utfört arbete men däremot inte under loven. Detta på grund av att läraren genom att inte återgå i arbete under loven eller ha för avsikt att göra det inte utfört något förvärvsarbete vilket är en förutsättning för att SGI ska vara skyddad. SGI bestämdes till noll kronor.

Kommentar

Konsekvensen av Kammarrättens dom är att lärare som återgår i tjänst enligt punkt 10 i bilaga M och som inte har några så kallade A-dagar förlagda under lovet riskerar att få sin SGI, nedskriven till noll kronor.

Frågor

Frågor om detta cirkulär besvaras av Agnes Gradstock och Johan Thörn.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

 • Författare
  SKL: Agnes Gradstock
 • Löpnummer/utgåva
  19:27
 • Ämnen
  Arbetsgivarfrågor, Kollektivavtal
 • Uppskattad lästid
  10 min
 • Diarienummer
  19/00846