Publicerad: 29 april 2019

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

AFS 2018:4 - arbetstagare ska använda kanyler med integrerad skyddsfunktion

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om smittrisker (AFS 2018:4) - arbetstagare ska alltid använda kanyler med integrerad skyddsfunktion.

Arbetstagare ska använda kanyler med integrerad skyddsfunktion

Arbetsmiljöverket har uppmärksammat SKL på olyckor som inträffat i kommuner där arbetstagare inte använt kanyler med integrerad skyddsfunktion vid vårdinsatser. När en arbetstagare ger en patient eller omvårdstagare en insulininjektion ska kanyler med integrerad skyddsfunktion alltid användas (14 §, AFS 2018:4).

Utvecklingen när det gäller säkerhetsprodukter går framåt och idag finns sticksäkra produkter tillgängliga på marknaden och ska därmed upphandlas och användas. Därför är det viktigt att bevaka marknaden för sticksäkra alternativ som till exempel kanyler med dubbel integrerad skyddsfunktion.

När arbetstagaren har arbetsmoment som medför smittrisk, ska arbetsgivaren, i sin undersökning och riskbedömning särskilt ta hänsyn till de arbetsmoment som kan innebära smittrisk (6 § AFS 2018:4). Om det kvarstår en stickrisk för arbetstagaren vid användning av kanyl med enkel integrerad skyddsfunktion där arbetstagaren därmed riskerar att komma i kontakt med kroppsvätska (vid eventuellt baksug), ska de säkrare alternativ som finns på marknaden upphandlas och användas istället.

Vidare är det viktigt att arbetstagaren får utbildning i hur man använder kanyler med integrerad skyddsfunktion (13§, AFS 2018:4) och att vassa föremål direkt efter användning ska läggas i behållare märkta med skärande och stickande avfall (15 §, AFS 2018:4). Även kanyler med integrerad skyddsfunktion ska genast efter användning läggas i samma behållare.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

 • Författare
  SKL: Gunnar Sundqvist och Agneta Andersson
 • Löpnummer/utgåva
  19:23
 • Ämnen
  Arbetsmiljö, Patientsäkerhet
 • Uppskattad lästid
  10 min
 • Diarienummer
  19/00663