Publicerad: 23 oktober 2018

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Överenskommelse träffad med samtliga fackliga organisationer om vissa frågor om sommartid/vintertid

I cirkulär 18:32 informerades om att överenskommelse träffats med Vårdförbundet kring vissa frågor om sommartid/vintertid och att diskussioner fördes med övriga fackliga organisationer. Överenskommelsen som träffats med Vårdförbundet innebär att det görs en ändring i förhandlingsöverenskommelsen från 1993, Förhandlingar rörande vissa frågor i samband med sommartid, förhandlingsprotokoll 1993-02-26. Ändringen innebär att arbetstagare som tjänstgör sista natten med sommartid och därigenom arbetar en extra timme, får enkel övertidsersättning för den timmen från och med övergången till normaltid (vintertid) i år.

Nu har motsvarande överenskommelse träffats med samtliga fackliga organisationer.

Rådgivning

Med anledning av att överenskommelse nu har träffats med samtliga fackliga organisationer gäller följande för samtliga arbetstagare:

Den ersättning som ska utgå för arbetstagare som tjänstgör sista natt med sommartid ska från och med övergången från sommartid till normaltid (vintertid) med start natt mot söndag 28 oktober 2018 ersättas med enkel övertid. Denna ersättning ska utges till såväl deltids- som heltidsanställd som arbetar en extra timme under sitt ordinarie arbetspass till följd av tidsomställningen.

Överenskommelsen från 1993 är i övrigt oförändrad. Överenskommelsen har ingen retroaktiv verkan.

Frågor

Frågor om överenskommelsen om sommartid och detta cirkulär kan ställas till förhandlingssektionen 08-452 70 00 samt Sobonas servicetelefon 08-452 75 20.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

 • Författare
  Marianne Albemark
 • Löpnummer/utgåva
  18:40
 • Ämnen
  Arbetsgivarfrågor
 • Uppskattad lästid
  4 min
 • Diarienummer
  18/04943