Publicerad: 20 december 2018

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Överenskommelse om vissa ändringar i BEA 06 och BEA T § 13

SKL och Sobona har med anledning av ändringar i sjuklönelagen angående karensavdrag kommit överens med AkademikerAlliansen, Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFR´s förbundsområden Allmän kommunal verksamhet, Läkare samt Lärarnas Samverkansråd om att göra nödvändiga följdändringar i BEA 06 och BEA T. Detta innebär att det görs tillägg i BEA 06 såväl som BEA T.

Ändringarna i BEA 06 och BEA T träder i kraft 1 januari 2019

Lagstiftarens syfte är att ge ett mer jämlikt avdrag till de som arbetar koncentrerad arbetstid, men också att stänga möjligheten för arbetstagaren att kunna styra självrisken, till exempel genom att sjukanmäla sig sent på arbetsdagen.

Karensavdraget får en tydligare koppling till inkomst av tjänst snarare än arbetstidens förläggning. Karensavdraget ska göras mot intjänad sjuklön för sjuklöneperioden och sjuklön beräknas från dag 1. Karensavdraget ska även som grundprincip dras till fullo, oavsett tidpunkt för insjuknande.

En överenskommelse om beräkningsgrunder av karensavdraget finns nu i BEA 06 och BEA T.

I BEA 06 § 1 3 har ett nytt mom. 4 tillförts avseende beräkning av karensavdraget.

I BEA T har mom. 4 ändrats och tillförts beräkning av karensavdraget. En följdändring blir att tidigare mom. 4 har ny numrering, 5.

Frågor

Frågor om detta cirkulär kan ställas till SKLs förhandlingssektion på telefon 08-452 70 00 samt Sobonas servicetelefon 08-452 75 20.

Bilagor

Samtliga bilagor är i PDF-format och öppnas i nytt fönster.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

 • Författare
  SKL: Phia Moberg och Vincent Paciello Lundvall, Sobona: Johan Sommar och Alexandra Wåhlstedt.
 • Löpnummer/utgåva
  18:55
 • Ämnen
  Arbetsgivarfrågor
 • Uppskattad lästid
  3 min
 • Diarienummer
  18/05122