Publicerad: 27 november 2018

Cirkulär - viktig information från SKR

Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i bostadsrättsform

I samverkan med Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB Bank AB (publ), Boverket och AB Balken Finans Sweden som administreras av Marginalen Bank Bankaktiebolag erbjuds kommunen uppgift om aktuell kapitalskuld vid utgången av år 2018. Skulden ligger till grund för kommunalt förlustansvar enligt de regler som gäller för statligt reglerade bostadslån respektive statlig kreditgaranti för bostadslån.

Boverkets ansvar

Boverket redovisar uppgifter om aktuellt garanterat belopp per garanti som tecknats efter 1992-01-01 och där krav på kommunal förbindelse bör finnas. Boverket tar fram uppgifterna genom samkörning mellan olika statistikregister. Erfarenhetsmässigt uppnås inte full matchning mellan registren. Boverket kan bara redovisa uppgifter om gällande kreditgarantier. I vissa fall kan Boverket ändå lämna ersättningar för garantier som avser uppsagda garantier. Dessa omfattas inte av redovisningen. Uppgifterna distribueras kostnadsfritt och utan begäran från kommunen till de kommuner som har utestående ansvarsförbindelser. Dock önskas en beställningssedel för aktuella adressuppgifter om föregående års uppgifter har ändrats. Uppgifterna distribueras preliminärt vecka 03.

Ändringar av adressuppgifter kan skickas via e-post till: kreditgarantier@boverket.se med titeln: Kommunalt förlust­ansvar senast 2018-12-14.

AB Balken Finans Swedens erbjudande

AB Balken Finans Sweden erbjuder kommunen engagemangsuppgifterna om kommu­nalt förlustansvar hos AB Balken Finans Sweden mot en ersättning om 750 kronor. Tjänsten utförs av Marginalen Bank Bankaktiebolag.

SBAB:s erbjudande

SBAB erbjuder uppgifter avseende totalsumman av de lån kommunen tecknat för­lustansvar för, till en kostnad av 600 kronor. Redovisningen skickas per brev. Om redovisning önskas per fastighet blir priset 1 600 kronor. Denna redovisning lämnas via en Excelfil.

Beställning sker på bifogade beställningssedlar via e-post

Blanketterna kan fyllas i elektroniskt och sedan sändas in via e-post.

Frågor

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av:

Elisabet Jonsson sektionen för ekonomisk analys,
tfn 08-452 77 47
e-post: elisabet.jonsson@skl.se

Anna Dyberg-Ek tfn 0455-35 33 71, Boverket,
e-post: kreditgarantier@boverket.se

Fakturaservice Marginalen Bank Bankaktiebolag,
tfn 010-495 10 00
e-post: engagemang@marginalen.se

Cecilia Östberg-Gauffin SBAB
tfn 054-17 44 59
e-post: ostberg@sbab.se

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

 • Författare
  Elisabet Jonsson
 • Löpnummer/utgåva
  18:50
 • Ämnen
  Ekonomi
 • Uppskattad lästid
  5 min
 • Diarienummer
  18/05109