Publicerad: 19 oktober 2018

Cirkulär - viktig information från SKR

Budgetförutsättningar för åren 2018-2021

I detta cirkulär presenterar vi

 • Ny skatteunderlagsprognos
 • Preliminärt beskattningsutfall oktober
 • Kommunal verksamhet, sammanvägt prisindex
 • Nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

 • Författare
  Mona Fridell m.fl.
 • Löpnummer/utgåva
  18:37
 • Ämnen
  Ekonomi
 • Uppskattad lästid
  25 min
 • Diarienummer
  18/04933