Publicerad: 21 december 2017

Cirkulär - viktig information från SKR

Slutligt utfall av 2016 års kommunala fastighetsavgift samt prognos för åren 2017, 2018 och 2019Cirkulär

Bilagor

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Måns Norberg
  • Löpnummer/utgåva
    17:69