Publicerad: 19 januari 2017

Cirkulär - viktig information från SKR

Omräkning av pensionsbehållning och IPR samt värdesäkring av pensioner 2017 2017-01-19 1 (3) CIRKULÄRCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ossian Wennström
  • Löpnummer/utgåva
    17:1